CIP/Karriereveiledning

Cognitive Information Processing Approach to Career Developement and Services.

Karriereveiledning

Nordtro AS har 5 sertifiserte karriereveiledere. To av veilederne har tatt Karriereveiledning (10 stp) som høyskolestudie ved Høyskolen i Østfold.

Karriereveiledninga bygger på følgende retningslinjer:

Ønske om optimale valg – unngå feilvalg
Kunnskap om tidligere erfaringer har overføringsverdi
Læringen skjer ved at man systematisk blir kjent med seg selv, sine styrker og muligheter
Verktøy: Structured Career Intervuew

Definisjoner:

CIP: Cognitive Information Processing Approach to Career Developement and Services
Karrierebegrepet: Carriaria (lat.) = kjørevei/bane for kappkjøring
Arbeidsevne: A = P x H x A

Innholdet i Karriereveiledning:

Biografiske data – Kartlegging av mestring/ikke-mestring
Interesser (Holland: RIASEC)
Personlige egenskaper – Femfaktormodellen (FFM)
Yrkesverdier (Edgar H.Shein)
Begrensende tanker