Metoder og Verktøy

På Nordtro jobber vi ut ifra at alle mennesker har lik verdi og skal møtes med verdighet, respekt og omsorg. Våre deltakere skal bli sett, trodd og tatt på alvor.

I arbeids- og inkluderingsarbeidet på Nordtro bruker vi ulike metoder og verktøy som grunnlag for at arbeidssøker skal komme fram til gode gode løsninger for seg selv. I oversikten under kan du lese mer om de ulike verktøyene og metodene: