Metoder og Verktøy

Nordtro skal legge forholdene tilrette slik at deltakerens identitet ivaretas og han/hun opplever seg selv som aktør i egen prosess. På Nordtro jobber vi ut ifra at alle mennesker har lik verdi og skal møtes med verdighet, respekt og omsorg. Våre deltakere skal bli sett, trodd og tatt på alvor.

Vår faglige plattform bygger på tverrfaglig samarbeid, først og fremst med NAV-kontorene i vår region. Vi har også etter behov samarbeid med for eksempel Senter for psykisk helse, fastlege, videregående skole, rustjenesten, fysioterapitjenesten og andre.

I arbeids- og inkluderingsarbeidet på Nordtro bruker vi ulike metoder og verktøy som grunnlag for å komme fram til gode løsninger for den enkelte deltaker. Vi tenker på disse metodene som vår verktøykasse. Her finner du oversikt med linker til ytterligere informasjon: