Karriereveiledning

Nordtro tilbyr karriereveiledning til alle deltakerne.

Karriereveiledningen bygger på følgende retningslinjer:

  • Ønske om optimale valg – unngå feilvalg
  • Kunnskap om tidligere erfaringer har overføringsverdi
  • Læringen skjer ved at man systematisk blir kjent med seg selv, sine styrker og muligheter

Innholdet i Karriereveiledning:

  • Biografiske data
  • Interesser 
  • Personlige egenskaper 
  • Yrkesverdier 
  • Begrensende tanker
  • Yrkesvalg
  • Karriereferdigheter