Nordtro Jobbsenter

Nordtro Jobbsenter ligger i andre etasje på Reisatun forretningssenter på Storslett. Her har Nordtros karriereveiledere og fagsjef kontor, og mange av våre aktiviteter som er knyttet til arbeid og inkludering, foregår på jobbsenteret. 

Nordtro er tiltaksleverandør for tiltakene AvklaringOppfølging og Arbeidsforberedende trening (AFT), og vi har flere plasser for Varig lønnstilskudd (VLT). Vinteren 2018/2019 har Nordtro i tillegg AMO-kurs. 

Jobbsenteret består av to undervisningsrom med dataarbeidsplasser, kontor, møterom og felles kjøkken/kantine. Vi har en fullverdig datalab for tolv personer med internett-tilgang via bredband. Lokalet er tilrettelagt med rullestolrampe og heis.

Under finner du mer informasjon om tilbud ol.