Nordtro Jobbsenter

Ny horisont – Nye muligheter


Nordtro sin lokasjon for arbeidsveiledning og arbeidsinkludering ligger i 2.etasje på Reisatun forretningssenter på Storslett. Her har Nordtro sine karriereveiledere kontor og mange av våre aktiviteter som er knyttet til arbeidsinkludering foregår her.

Jobbsenteret består av to undervisningsrom med dataarbeidsplasser, kontor, møterom og felles kjøkken/kantine. Vi har en fullverdig datalab for 12 personer med Internett-tilgang via bredbånd. Jobbsentret har moderne AV-midler, prosjektor og white-boardtavler. Nordtro Jobbsenter er tilrettelagt med rullestolrampe og heis.

Nordtro er tiltaksarrangør for NAV for ulike tiltak. Tiltakene er ulike i innhold og varighet. Alle deltakere på ulike tiltak i Nordtro jobber etter et selvbestemt mål og handlingsplan. Målet er utarbeidet av deltaker og veileder ved Nordtro i samarbeid med NAV.

Nordtro har som arbeid & inkluderings-bedrift utviklet kunnskap og erfaring på personalutvikling. Vi har som siktemål å avvikle fagseminarer med temaer innenfor dette kompetanseområdet.

Kurslokalene leies ut i ledige perioder .
Ta gjerne kontakt med Nordtro sentralbord, 777 65 500, hvis du er interessert.


Som deltaker eller samarbeidspartner med bedriften Nordtro så forventes det at man er aktiv i relasjonen.

Deltakere kan ha spesielle utfordringer som kanskje andre organisasjoner har som interessefelt, og samarbeidsparter kan ha interesse av å søke etter andre med relevant kompetanse. Her presenteres link til ulike organisasjoner.

Funksjonshemmeded Fellesorganisasjon (FFO) er en paraplyorganisasjon med 72 medlems-organisasjoner.
Organisasjonen er et talerør for mer enn 335.000 funksjons-hemmede og kronisk syke.
Organisasjonen er aktiv i 19 fylker og rundt 100 kommuner.

Norges Handikapforbund (NHF) er en uavhengig interesseorganisasjon,
som arbeider for full likestilling og samfunnsdeltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelse.
Hovedmålgruppen er bevegelseshemmede.


For deg som er arbeidssøker.

Er du motivert for en endring, og har kanskje vært uten jobb en periode.

Du vet at arbeid og aktivitet gjør livet lettere, og er du motivert for å komme ut i arbeid kan hjelpe deg i gang! Alt Nordtro gjør bygger på en solid kompetanse. Vi har veldokumenterte resultater og er en bro mellom deg som jobbsøker og næringslivet.

Våre veiledere hjelper deg på veien videre ut mot en jobb. Nordtro leverer løsninger som fungerer i praksis, for hver og en.

I «arbeid og inkluderings» arbeidet ved Nordtro bruker vi ulike metoder som grunnlag for å komme fram til gode løsninger for den enkelte deltaker.

Vårt tilbud til deg består av hjelp til karriereveiledning, jobbsøking – CV, intervjutrening, kunnskap om mulig arbeid i ditt nærområde og diverse kurs. Du kan søke deg inn på tiltaket via din saksbehandler på ditt lokale NAV-konto.

Skjekk linkene under for mer informasjon angående innsøkning osv.