Nordtro Industri

Nordtro Industri eier eget produksjonsbygg i Sørkjosen med over 1000 kvm areal tilgjengelig.  I bygget finner du lager, produksjonsavdelingen for høyfrekvens sveis, produksjonsavdeling for søm og produksjonsavdeling for lær.

I tillegg er Nordtro Administrasjon lokalisert i samme bygg.


Kontakt oss gjerne dersom dere har ønsker om samarbeid eller at du har behov for produkter i vår genre.