Avdelinger

Nordtro AS har som arbeids- og inkluderingsbedrift mange strenger å spille på. Innenfor interne arenaer finner man en rekke tilbud som er utviklet i sammenheng med markedsbehov til b2b-aktører (business to business), samt individuelle deltakerbehov.

Eksterne arenaer er det øvrige næringsliv, både i privat og offentlig sektor. Nordtro søker alltid mulighetene hos enkeltindividet – for så å anvende arenaer som matcher individbehovet.

Hovedadministrasjonen

Sentralbordtjeneste, kontor- og regnskapsfunksjonene.

Produksjon

Grovsøm, plastsveis (HF PVC Sveis / High frequency welding), lett mekanisk arbeid, vaktmesterarbeid og logistikk, samt produksjon av telt, pulk, lavvo og mer.

Jobbsenter

Tilrettelagt dataopplæring, nettbaserte studier og annen kursvirksomhet som for eksempel karriereveiledningskurs og introduksjonskurs. Kvalifisering serviceverter. AMO-kurs.

Sport1 Nordtro

Kvalifisering salg/service og lærlingeplass i butikkfag. Nordtro har e-handel som satsningsområde, og nettbutikken TURBULENT ble i 2014 lagt under Sport1 Nordtro. LOGSYS understøtter e-handelssatsningen, og gir kvalifisering som logistikkmedarbeider.