Avdelinger

Nordtro A.S har som arbeids og inkluderings bedrift mange strenger å spille på.
Innen interne arenaer så finner man en rekke tilbud som er utviklet i sammenheng med markedsbehov til b2b-aktører (business to business), samt individuelle deltakerbehov.

Eksterne arenaer er det øvrige næringsliv, både på privat og offentlig sektor.
Nordtro søker alltid mulighetene hos enkeltindividet – for så å anvende arenaer som matcher individbehovet.

Hovedadministrasjonen

Sentralbordtjeneste, kontor- og regnskapsfunksjone.

Produksjon

Grovsøm, lærarbeid, plastsveis (HF PVC Sveis / High frequency welding), lett mekanisk arbeid, vaktmesterarbeid og logistikk.

Samt produksjon av telt, lavvo mm.

Kurssenter

Tilrettelagt dataopplæring, nettbaserte studier og annen kursvirksomhet som f.eks karriereveiledningskurs og introduksjonskurs. Kvalifisering serviceverter. AMO-kurs.

MX-sport Nordtro

Kvalifisering salg/service og lærlingeplass i butikkfag. Nordtro har e-handel som satsningsområde, og nettbutikken TURBULENT ble i 2014 lagt under MX-Sport Nordtro. LOGSYS understøtter e-handelssatsningen, og gir kvalifisering som logistikkmedarbeider.