Åpningstider i julen ved Nordtro jobbsenter

GOD JUL: Veiledergruppa i Nordtro ønsker alle en god jul og et godt nyttår!

Nordtro jobbsenter holder åpent i romjulen 2020.

Åpningstidene for Nordtro jobbsenter i julen er:

🎅 Julaften: stengt
🎅 1. juledag: stengt
🎅 Mandag 28.12: kl 10:00-14:00
🎅 Tirsdag 29.12: kl 10:00-14:00
🎅 Onsdag 30.12: kl 10:00-14:00
🎉 Nyttårsaften: stengt
🎉 1. nyttårsdag: stengt
 

Nordtro ønsker alle en god jul og et godt nyttår! 

Rekordmange i AFT ved Nordtro får jobb

Fagsjef i Nordtro, Vibeke Gamst.

Hittil i år har 57 prosent av deltakerne i Arbeidsforberedende trening (AFT) gått over i ordinært arbeid, noe som er ny rekord for Nordtro.

Syv prosent av deltakerne i AFT gikk over i ordinært arbeid med bruk av lønnstilskudd, imens hele 50 prosent ble avsluttet i tiltak til ordinært arbeid uten bruk av lønnstilskudd.

– Dette er svært gode resultater, og noe vi er veldig fornøyde med! Dette viser at godt samarbeid med NAV og næringslivet i vår region nytter, sier fagsjef Vibeke Gamst.

Resultatkravet satt av NAV er at 50 prosent av personene som avsluttes i AFT skal ha overgang til ordinært arbeid eller utdanning. Nordtro ligger i starten av desember dermed godt over resultatkravet.

– Dette er veldig bra for den enkelte som har fått seg jobb, for samfunnet generelt og artig for Nordtro. Klart vi liker å oppnå gode resultater! smiler Gamst.

Les også: Gode resultater for Nordtro

AFT er et tiltak som tilbys personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte bistandsbehov, og som har særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og trenger tett oppfølging i veien til ordinært arbeid. Nordtro har 20 plasser i dette tiltaket.

Vil du bli vår nye kollega?

Fra venstre: Daglig leder Toril Aamo og fagsjef Vibeke Gamst.

Nordtro AS søker initiativrik, fleksibel og strukturert karriereveileder for ett års engasjement

Nordtro AS Jobbsenter eies av Nordreisa kommune og Troms fylkeskommune og tilbyr karriereveiledning og yrkesutprøving til mennesker som har behov for veiledning, motivasjon og inspirasjon for å komme i arbeid. Vi jobber med omstillings- og motivasjonsprosesser hos den enkelte og har et variert tilbud av tjenester og verktøy. Våre veiledere innehar høy kompetanse innen karriereveiledning. Vår største samarbeidspartner er NAV, i tillegg til lokalt og regionalt næringsliv. Nordtro består også av Sport1 Nordtro og nettbutikken: www.turbulent.no som vi benytter i vårt arbeid. Nordtro Jobbsenter har per i dag 9 fast ansatte.

Vi søker etter deg som har:

  • Minimum 3 års høyere utdanning innenfor relevante fagområder
  • Veilederkompetanse
  • Kunnskap om lokalt arbeidsmarked og nettverksbygging
  • Gode digitale ferdigheter
  • God fremstillingsevne muntlig og skriftlig
  • Gode samarbeidsevner, men som trives med å jobbe selvstendig
  • Positivt menneskesyn med vilje og evne til å jobbe målrettet med mennesker.
  • God struktur og er opptatt av å levere kvalitet
  • Stor arbeidskapasitet, er uredd og fleksibel
  • Førerkort klasse B og egen bil

Stillingen passer for deg som er topp motivert for å videreutvikle deg i veilederrollen sammen med oss i Nordtro AS. Hovedoppgaven din er å motivere arbeidssøkere for videre utvikling, og bistå dem til å se muligheter i arbeidsmarkedet, samt samarbeid med arbeidsgivere i overgangen til arbeid. Arbeidet innebærer en del rapportering, og du må påberegne reisevirksomhet i Nord-Troms. Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr et engasjert og sterkt fagmiljø, med gode muligheter for videre utvikling, samt et inkluderende og trivelig arbeidsmiljø.

Tiltredelse: Snarest. Lønn: etter avtale. Søknadsfrist 25.06.2020

Spørsmål om stillingen rettes til fagsjef Vibeke Gamst, mobil: 928 85 041.

Søknad med CV sendes på e-post til firmapost@nordtro.no

Oppdatert: Jobbsenteret åpner for deltakere

Oppdatert 14. mai: Nordtro jobbsenter er stengt for tiltaksdeltakere til og med 15. mai 2020 på grunn av coronaviruset.  Fra 18. mai har vi igjen vanlige åpningstider, men oppmøte for deltakere vil foregå etter avtale.

Nordtro ønsker å være med på å forebygge smitte og samtidig opprettholde et så godt tilbud som mulig for våre deltakere. Vi vil fortsatt veilede digitalt og via telefon, men fra 18. mai åpnes det opp for at deltakere etter avtale kan være på jobbsenteret.

Du finner informasjon fra NAV om corona-viruset her.

Du finner fullstendige åpningstider for Sport1 Nordtro sin Facebookside her.

Tilbyr utkjøring av varer

For å være med på å forebygge smitte, tilbyr Sport1 nå utkjøring av varer for de som bor i områdene Storslett og Sørkjosen. I tillegg kan du handle på vår nettbutikk www.turbulent.no.

Hvis du lurer på noe kan du kontakte oss på telefonnummer 77765500.

Laika-kløven lever videre

NYE MULIGHETER: Arctic Lavvo kjøper produksjonsrettighetene for Laika-kløven, Reisapulken og Reisateltet hos Nordtro. I salget inngår også lavvo- og gammeproduksjonen. På bildet er daglig leder i Arctic Lavvo, Anders Bongo-Wiik, og daglig leder i Nordtro AS, Toril Aaamo.

Nordtro AS selger produksjonsrettighetene for Laika-kløven, Reisapulken og Reisateltet til Arctic Lavvo AS. I salget inngår også lavvo- og gammeproduksjonen.

Arbeids- og inkluderingsbedriften Nordtro AS har siden oppstarten i 1978 vært forbundet med industri, og har produsert en rekke kjente produkter som Laika-hundeutstyr og Reisateltet.

Utviklingen i arbeidsinkluderingen har de siste årene beveget seg bort fra aktivitet i egne avdelinger og ut i ordinært arbeidsliv. På bakgrunn av dette besluttet derfor styret og Nordtro sine eiere i vår å legge ned industridelen i selskapet. Beslutningen innebar salg av industribygget i Sørkjosen med maskiner og utstyr.

Arctic Lavvo ser store muligheter i produktene som har vært laget av Nordtro, og har derfor besluttet å kjøpe produksjonsrettighetene.

– Arctic Lavvo er en moderne og framtidsrettet produksjonsbedrift, og vi er veldig glade for at de ser muligheter i produktene våre og ønsker å utvikle det videre, sier Toril Aamo, daglig leder i Nordtro AS.

Satser stort videre

Arctic Lavvo holder til i Kautokeino og har spesialisert seg innenfor produksjon av lavvoer, gammer og andre sømrelaterte produkter. Bedriften ble etablert i 2016 etter at de kjøpte opp lavvoprodusenten Venor.

– Arctic Lavvo vil videreføre produksjonen av Nordtro sine produkter i Kautokeino. Siden 2016 har vi etablert ti nye årsverk, og med det nye oppkjøpet forventer vi å øke ytterlige med to til tre årsverk i produksjonen i løpet av 2020, forteller Anders Bongo-Wiik, daglig leder i Arctic Lavvo.

Nordtro er svært fornøyde med at produktene lever videre, og også at produksjonen fortsetter med en tilnærmet lokal forankring.

– Vi ser at Arctic Lavvo er en seriøs og visjonær bedrift som har den rette kraften og engasjementet for å kunne utvikle produktene inn i en ny tid, sier Aamo.

Ny kraft

Det er en naturlig utvikling for arbeids- og inkluderingsbedriften Nordtro at andre overtar produksjonsvirksomheten.

– Gjennom å avvikle industridelen frigjør vi ressurser og vil kunne ruste oss bedre for å møte behovene for nye arbeids- og inkluderingstiltak. Nordtro bretter i disse dager opp ermene for å levere konkurransedyktige tiltak for mennesker i randsonen av arbeidslivet, sier Aamo og legger til:

– Denne konkurransen blir stadig tøffere, og det er viktig at Nordtro både faglig og økonomisk har fokus rettet mot formålet til bedriften: å være en brobygger til arbeidslivet!

Nytt strategisk veivalg for Nordtro

NYTT VEIVALG: Styret i Nordtro har besluttet at industriavdelinga skal legges ned, noe som innebærer salg av industribygget med maskiner og utstyr. På bildet er daglig leder i Nordtro, Toril Aamo.

Styret i Nordtro har besluttet å selge industriavdelingen. – Vi ser absolutt et potensial for videre industridrift i Nord-Troms, men vi har besluttet at andre interessenter eventuelt må ta dette videre, sier daglig leder Toril Aamo.

Nordtro AS har siden oppstart i 1978 vært forbundet med industri og har produsert en rekke kjente produkter som Laika-hundeutstyr og Reisatelt/Reisagammen.

Formålet vårt er å levere arbeids- og inkluderingstiltak for mennesker som av ulike grunner står i randsonen av arbeidslivet. Vi har et eget jobbsenter på Storslett og har brukt Sport1 på Storslett og industriproduksjonen i Sørkjosen til arbeidsforberedende trening. I størst utstrekning foregår nå arbeidsinkluderingen i samarbeid med eksternt arbeidsliv for å løse vårt formål.

Endringer i næringsstruktur over tid

Siden oppstarten har industriavdelinga til Nordtro vært en viktig identitetsskaper og bidratt betydelig til arbeidstrening. Det er også skapt ulike produkter som selges både i inn- og utland. Over tid har vi sett en dreining hvor etterspørselen etter industriarbeidsplasser er redusert, imens behov for arbeidskraft i andre sektorer har økt. Økt fokus på konkurranseutsetting av arbeids- og inkluderingstjenester fra myndighetene har medført et større press på effektive tjenesteleveranser og vi må prioritere våre ressurser der de gir størst effekt for våre brukere.

– Vil kunne ruste oss bedre

På bakgrunn av dette har styret derfor besluttet å legge ned industridelen i selskapet. Beslutningen innebærer et salg av industribygget med maskiner og utstyr mv.

– Nordtro industri har vært en viktig del av oss helt siden etableringen av selskapet, sier daglig leder Toril Aamo og legger til:

– Vi ser absolutt et potensial for videre industridrift i Nord-Troms, men vi har kommet til beslutningen at andre interessenter eventuelt må ta dette videre. Gjennom å avvikle industridelen frigjør vi ressurser og vil kunne ruste oss bedre for å møte behovene for nye arbeids- og inkluderingstiltak. Samtidig gir vi nye krefter mulighet til både å videreføre og skape nye produkter i lokalene i Sørkjosen.

Hvis noen ønsker å vite mer eller melde seg som interessent kan en ta kontakt med daglig leder Toril Aamo.

Nordtro jobbsenter donerer utstyr til Nordreisa Røde Kors

Nordtro og natur har alltid hengt tett sammen, og Nordtro jobbsenter har i mange tilfeller valgt å bruke naturen som treningsarena for mestring.

I de senere årene har tiltakene endret seg, og behovene har endret seg tilsvarende.  Nordtro jobbsenter ser derfor at de ikke lenger har behov for å eie turutstyr for bruk i tiltak.  I stedet velger de å støtte Nordreisa Røde Kors sin utstyrsbank med å donere utstyr dit.

Naturligvis skal vi fortsatt bruke naturen som arena – også i våre tiltak.  Det er likevel bedre at vårt turutstyr er tilgjengelig for alle, enn at de skal ligge avlåst på jobbsenteret, sier fagsjef Vibeke Gamst

Ansvarlig for utstyrsbanken, Terje A. Eriksen, er meget glad for bidraget fra Nordtro jobbsenter. Fagsjef ved Nordtro, Vibeke Gamst, sier at Nordtro sine deltakere vil få informasjon om utstyrsbanken sitt tilbud.

Nordreisa Røde Kors utstyrsbank

Nordreisa Røde Kors startet for en tid tilbake en utstyrsbank.  Utstyr ble innkjøpt ved hjelp av midler fra Gjensidigestiftelsen. Hovedmålet er økt bruk av naturen, og det er særlig rettet mot mennesker som kanskje ikke har ressurser nok til å eie eget turutstyr. Utstyrsbanken har åpent hver tirsdag kl. 17:00-19:00.  

Nordreisa Røde Kors er basert på frivillighet, og derfor ber man om forståelse for at utstyrsbanken kun har åpent en dag i uken.
Utstyrsbanken er i Flomstadveien, samlokalisert med stiftelsen Nybo

MX Sport Nordtro på Storslett skal bli fullverdig omnichannel

MX Sport Nordtro
er i endring

Mangeårig butikkleder Ivar Henning Jensen har satt inn et ekstra gir – og bebuder endringer på MX Sport Nordtro. Teknologi og kommunikasjon skal utvikles og forbedres i avdelingen Den eneste konstante faktor er endring!

I nasjonalparklandsbyen Storslett, ligger MX-sport Nordtro. Da butikken ble etablert i mai 2003 i kjølvannet av en annen nedlagt sportsbutikk, var Ivar Henning Jensen et naturlig valg som butikksjef. Ivar Henning har jobbet i sportsbutikk siden sjetteklasse, og lever og ånder for sportsbransjen. Butikken var i utgangspunktet tiltenkt å være en jakt/fiske/friluftslivsbutikk med hovedfokus på Nordtro sine egne produkter, men er i dag en fullassortementsbutikk med et mye videre fokus. For noen år siden flyttet butikken inn i større og lysere lokaler i et kjøpesenter – Gammen Varehus, og er i dag bygdas største sportsbutikk med 3.5 faste stillinger, 2 ekstrahjelper og varierende antall deltakere/kandidater fra NAV.

 

«Sammen med Nordtro Jobbsenter skal vi produsere gode butikkmedarbeidere – med god kompetanse i salgsarbeid.  I tillegg skal vi arbeide aktivt for å bli en moderne omnichannel – hvor vi skal sørge for at sentralt i Nord-Troms skal det være en fysisk butikk med et godt og bredt sortiment, men også  ha en aktiv netthandel som har hele Norge som nedslagsfelt»

Omnichannel er et begrep som brukes noe ulikt, men i MX Sport Nordtro så bruker vi begrepet for å få fram at vi har en fysisk butikk som dekker et lokalt marked og at vi har en netthandel og bruker både nettsider og Facebook for å kommunisere med våre kunder.  Framtidens handel vil skje på ulike plattformer og variere fra gang til gang.  Mange butikker ser på netthandel som en trussel, vi ser på det som en mulighet!

Våre ambisjoner om å være en lokal full-sortiments-butikk er krevende!  Det er mange sesonger å skulle dekke, og det er en hel rekke forskjellige kundegrupper som har ulike behov.  Det kan være jegere, hallidrett, syklister, skifolk, mosjonister, fiskere m.v. – og behovene svinger igjennom de forskjellige sesongene.

Vi satser på gode og sikre leverandører, effektive systemer og god produktkunnskap!

For å være i forkant så velger vi nå å oppgradere våre systemer.  Vi skal ha i drift en ekstra datakasse, og systemene skal være integrerte – slik at vi kan automatisere og forenkle krevende prosesser.  Datakassen skal snakke med regnskap, lager på Storslett og lager i Sørkjosen, nettbutikken, leverandører, bank m.v.  Alt for å ha aktuelle varer på plass til våre kunder!

Nordreisa kommune er regionssenter hvor handel står for en stor del av sysselsettingen.  Derfor er det naturlig at Nordtro vinkler inn en butikkavdelingen i sitt attføringsarbeid.  Det legges stor vekt på at butikken ikke bare er underleverandør av tjenester i forhold til formålet vårt, men at man er i front av utviklingen innenfor handel i regionen.  Dette sikrer at arenaen er meget tidsriktig, og virker både attraktiv for øvrige handelsbedrifter, samt at den gir våre deltakere et fortrinn når de skal formidles videre til ordinært arbeid.  Det har vært investert betydelig i at avdelingen framstår som moderne og tidsriktig, og har relevante teknologier tilgjengelig for våre deltakere. Nordtro har av samme grunn valgt å investere i en e-handelsplattform.  Gjennom nettbutikken turbulent.no så øker vi motivasjonen hos deltakere og gir helt reell og relevant erfaring – som styrker våre deltakeres attraktivitet i arbeidsmarkedet.  Gjennom lokaliseringen i et handelshus så får våre deltakere et direkte utstillingsvindu for kommende arbeidsgivere, og gjennom fellesaktiviteter med andre butikker så øker sannsynligheten for både formidling og innsalg.  E-handlesplattformen sikrer at produktene fra Nordtro industri får en aktuell og god salgsplattform. 

MX Sport Nordtro på Gammen dekker det meste!

Reisaelva er en flott lakselv, og vi har tilgang til gode fjellvann og til fjord – nesten rett utenfor stuedøra.  Dette gjør at vi holder et rikholdig utvalg av fiskeutstyr til elvefiske, fjellfiske og sjøfiske.  For tiden kjører vi gode tilbud!

Stisykling blir stadig mer populært, og el-sykkelens inntog gjør at stadig flere sykler oftere og mere.  I Nord-Troms har vi også et aktivt sykkelsportmiljø.   Det betyr at vi har et godt utvalg av sykler til store og små tilgjengelig, og et godt delelager.

Klær og sko utgjør en stor del av omsetningen vår.  Vi satser på gode merkevarer, og på sko forsøker vi å holde fokus på at stadig flere liker å løpe – enten på asfalt eller i skog og mark.  I tillegg til all-round produkter, så fører vi også nisje-produkter.

I Nord-Troms har vi mange aktive elgjegere, men det er og mange aktive småvilt- og fugle-jegere.  Vi har en liten, men god våpenavdeling – og sørger for at vi har ammunisjon og tilbehør tilgjengelig.

Sykkel er populært – og siden vi har et godt utvalg av sykler, så ønsker vi også å ha et greit delelager tilgjengelig.  Vi tilbyr derfor også service og reparasjon av sykler som en tjeneste til våre kunder.  Dekkbytte gjør vi og.  Det kan være en fordel å bestille time.

Nettbutikken TURBULENT er organisert under MX Sport Nordtro, og dette er et samarbeid med Nordtro Industri.  På grunn av omleggingen av vår datakasse, så er for tiden fokus på våre Nordtro-varer på nettbutikken.  I andre halvår lanserer vi vår nye integrerte plattform – med en rekke ulike varekategorier.

Nord-Troms videregående skole har en svært aktiv skilinje, og i Nordreisa er det mange som bruker det gode nettverket av skiløyper.  Derfor har vi valgt å ha et rikholdig utvalg innen ski og vinterartikler.  Vi har også Ski-selector som gjør oss flinkere til å ta ut akkurat det riktige skiparet til deg

Facebook:  @TurbulentNordtro

Facebook:  @MXSportNordtro

Tlf, kontor:  94 00 94 87

Tlf, butikk:  94 00 94 82

Epost:  butikken@nordtro.no

Nettbutikk:  www.turbulent.no 

Ny kraft i Nordtro Industri sin sømpark

Ny industri maskin
på plass i Sørkjosen

Nordtro Industri fornyer seg stadig. I vår var ny HF maskin i drift, og denne gang har en påbegynt fornying av maskinparken i den tradisjonstunge sømavdelingen

Rolf Hansen er produksjonssjef ved Nordtro Industri, og har arbeidet i stillingen i et år.  Industrien er organisert rundt hovedproduktene, slik at en finner en læravdeling, en høyfrekvens sveis avdeling, et lager og en sømavdeling i avdelingens eget bygg i Sørkjosen, Nordreisa.

«Innovasjonstanker fødes i møtet med andre, og derfor er vi aktive i utviklingsprosjekter.  Dette kan være sammen med eksisterende b2b-partnere, eller i ulike næringsprosjekt.  I tillegg til b2c-produktene våre så satser vi på havbruk og forsvar.  Innovasjonskraft er vår evne å sette tankene våre om til handling i avdeling.  Da må rett kompetanse og riktig maskinpark være på plass»

For å være en attraktiv underleverandør og for å fortsatt være i stand til å utvikle oss – og samtidig levere høy kvalitet – så må ha fokus på kompetanse.  I tillegg så må vår maskinpark være pålitelig for å unngå avbrudd i produksjon, men samtidig være tidsriktig og ha riktig kvalitet.   

«Innovasjonstanker fødes i møtet med andre!  Innovasjonskraft er vår evne å sette tankene våre om til handling i avdelingen.  Da må rett kompetanse og riktig maskinpark være på plass»

Den nye maskinen er en industriell symaskin av merket Dürkopp Adler, og er levert med heve- og senkebord.  Vi har i svært mange år brukt leverandøren Amatec til leveranse av symaskiner, samt til service av disse.  Etter snart 40 år med sømproduksjon så har Nordtro Industri god erfaring i hvilke maskiner som duger, og med hvem man skal anvende som samarbeidspartnere.  Skal en overleve som sømprodusent i Norge, så må man holde høy kvalitet.  Dette oppnås med å ha godt kvalifisert arbeidskraft, gode råvarer – og naturligvis godt produksjonsutstyr.

Vi har en dedikert og god stab i Nordtro Industri, og våre ansatte har lang erfaring med industriell produksjon for globalt krevende business-to-business-kunder.  I en tid hvor konkurranse fra lavkostland er stor, så har Nordtro Industri overlevd av flere årsaker.  Hovedårsaken er at man har en lojal og dedikert stab som leverer produkter av høy kvalitet. Og så har man vært god på å finne nisjer innen business-to-consumer-markedet.  Det er særlig hvor man har lav seriestørrelse at Nordtro Industri har utmerket seg med godt tilpassede ordrer – til rett pris.

Ansatte i Nordtros sømavdeling har høy kompetanse, og ser fram til fornyelsen av maskinparken
Reisateltet er utviklet og produseres i Sørkjosen
Laika Original Kløv - testvinner
Nordtro sine saltasker - en enkel løsning som passer godt til korte eller lange turer

Toril Aamo – Ny daglig leder i Nordtro a.s

Toril Aamo er ansatt som ny daglig leder i Nordtro

46-åringen fra Dalsbygda har vært Fagsjef og Nestleder i Nordtro siden 2012.  

Hun tar nå steget opp til å lede hele samfunnsbedriften

Den nye daglige lederen ser fram til å ta fatt med oppgaven å lede bedriften Nordtro videre.  Som fagsjef har hun definitivt allerede vært aktivt deltakende i å bringe inn vinnerkultur og målfokus i arbeidet med tiltaksleveranser.  I de siste årene har bedriften vunnet samtlige anbudskonkurranser den har deltatt i, og scorer svært høyt på måloppnåelse i tiltakene.  Toril Aamo ønsker at Nordtro skal være en bedrift full av dyktige og kunnskapsrike medarbeidere som vil hjelpe mennesker tilbake til jobb eller nærmere arbeidslivet.  Så mange som mulig skal finne sin plass i arbeidslivet, siden samfunnet trenger så mange folk som mulig i jobb – og folk trenger jobbtilhørighet.  

Nordtro skal være det første bedriftseiere tenker når de skal ansette mer folk!  Vi skal fortsatt ha fokus på de beste metodene for å hjelpe folk ut i jobb.

«Vi skal være en bedrift som er fleksibel og endringsvillig!  Kvalitet, kompetanse og gode metodevalg skal være vårt varemerke.  Våre avdelinger skal være til å stole på, de skal også være bedriftsøkonomisk solide – og vi skal ha avdelinger som skal være foretrukne leverandører og samarbeidsparter innen tiltaksleveranser, rekruttering, sport og fritid og industri rettet mot havbruk, forsvar og øvrige b2b-kunder»

Som samfunnsbedrift skal vi være en aktiv part i relasjon til NAV, til våre eiere – Nordreisa Kommune og Troms Fylkeskommune.  Vi skal fortsatt være deltaker i næringsutvikling i regionen, både i gjennom Nordreisa næringsforening, men også med andre interessenter.

«Nordtro skal være en bedrift full av dyktige og kunnskapsrike medarbeidere som vil hjelpe mennesker tilbake til jobb eller nærmere arbeidslivet»

Ansatte ved Nordtro skal vise respekt for kolleger og samarbeidspartnere uavhengig av kjønn, livssituasjon, kultur, religion og etnisk opprinnelse.

Ansatte skal oppleve at de er en viktig del av den totale/helhetlige driften.

Ansatte ved Nordtro skal være bevisst sitt faglige ansvar og utføre arbeidet i henhold til våre kvalitetsnormer. Ansatte skal utføre pålagte oppgaver på en faglig forsvarlig måte, dele sin kunnskap med kolleger for best mulig resultat, holde avtaler og oppfylle forpliktelser.

Bedriften skal legge forholdene til rette slik at de ansatte skal oppleve å ha oversikt og innvirkning på egen arbeidssituasjon ved å bli hørt og få tilbakemelding på arbeidsutførelse.

Nordtro ønsker å ha en åpen dialog mellom ledelse og ansatte om alt som har betydning for arbeidsmiljøet.

Avtroppende daglig leder, Terje Ansgar Eriksen, er godt fornøyd med valget av ny leder.

Toril Aamo vil bringe mer struktur og målretting inn i bedriften, og hun har arbeidet seg opp fra veileder – via fagsjef og nestleder – til nå å bli daglig leder.  Det betyr at hun er prima kvalitet – for er det noe Nordtro er gode på så er det å produsere arbeidskraft av god kvalitet, ler han.  Hun er en lagspiller og har målteft – jeg er spent på å følge med bedriften fra utsiden.

Toril Aamo har allerede vist at hun har forstått at Nordtro er en samfunnsbedrift som lever i tett samspill mellom ansatte, deltakere, NAV, næringsliv, eiere og samfunnet rundt.  Derfor er jeg trygg på at Nordtro vil bli ledet på en god måte inn i framtiden, avslutter avtroppende leder med.

Olaug Rønsen arbeider som veileder på Nordtro Jobbsenter.  I tillegg er hun ansattes representant i styret.

Toril Aamo har ledet Jobbsenteret på en god og klok måte sier hun.  Latteren sitter løst, samtidig så er fokus på kompetanse og faglighet.

Bedriften brukte både interne krefter og et byrå til å finne fram til aktuelle lederkandidater.  Det kjennes bra å vite at det er internt i Nordtro at vi har funnet den mest egnede kandidaten til å lede oss videre, sier hun

Styreleder Linda Fjellheim er glad for å kunne presentere Nordtros nye daglige leder.

For å sikre at bedriften skulle ansatte den mest egnede kandidaten til daglig leder så valgte vi å anvende et eksternt byrå til hjelpe oss.  Dette ga oss en trygg og god rekrutteringsprosess.  Vi hadde intervjuer med totalt fire kandidater til stillingen, og Toril Aamo var den som svarte best til vår kravspesifikasjon.  

Oppdraget med «Arbeid og Inkludering» er krevende og vi har våre utfordringer.  Jeg gleder meg stort til å samarbeide med den nyvalgte daglige lederen, og ser lyst på framtiden.