Ringer i vannet

Ringer i vannet er et prosjekt i regi av NHO som saster på at så mange som mulig av de 21.000 medlemsbedriftene skal engasjere seg i attføringsarbeid.
Ringer i vannet skal dekke bedriftens økende behov for arbeidskraft. Sosiale og samfunnsmessige gevinster blir en ren bonus.

Som ringer i vann ønsker vi at denne formen for bærekraftig rekruttering spres til norsk næringsliv.

Hvis bare hver av NHO’s 21.000 medlemsbedrifter ansetter en person.


Nordtro AS er en betydelig samfunnsaktør i vår region

Vår fremste målsetning er å skaffe arbeid til de som av ulike årsaker har behov for bistand til å komme i eller tilbake til jobb.

Vi har kvalifiserte medarbeidere som til enhver tid ser den enkelte arbeidssøkers forutsetning og muligheter i arbeidsmarkedet.

Din natulige rekrutterings partner

Vi ønsker å bli din nartulige partner på rekrutterings siden. Gi oss muligheten til å innhente og veilede den beste kandidaten du måtte ha behov for. Vi står klar til å dekke ditt behov for arbeidskraft og garanterer tett oppfølging av kandidatene i praksisperioden.

Vi ønsker å bidra til å skape en vinn vinn situasjon der den enkelte kandidat, Nordtro AS som tiltaksbedrift og NHO sammen gir den enkelte kandidat en mulighet til å tilby og vise sin kompetanse . Som arbeidsgiver får du et utvidet jobbintervju, mulighet til og prøve ut arbeidskraft for ansettelse.

Kontakt oss i dag

Vi står klar til å formidle en eller flere av våre kandidater, under profesjonell og dyktig veiledning av våre erfarne veiledere.