Kvalitetsarbeid i Nordtro

EQUASS

EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.
Nordtro AS er EQUASS-sertifisert fra desember 2010, og ble sist resertifisert i 2019.
EQUASS vektlegger at aktiv brukermedvirkning/empowerment, noe som er en integrert del av vår virksomhet.

Sticos

Nordtro benytter Sticos, som er et web-basert dokumentstyringssystem. Det innebærer at bedriftens prosedyrer og skjema knyttet til kjernevirksomheten ligger i dette systemet og revideres årlig. Sticos benyttes også blant annet for registrering av avvik og registrering av aktive tiltak for lukking av disse.


Brukerundersøkelser

For Nordtro er deltakernes tilbakemeldinger viktig for kontinuerlig forbedring og utvikling av tjenestene. Alle deltakere som avsluttes i tiltak får tilbud om å besvare en anonym brukerundersøkelse.

Tilbakemeldinger fra NAV og ansatte i Nordtro

Nordtro innhenter årlig tilbakemeldinger fra alle samarbeidende NAV-kontor, samt ansatte i Nordtro. 

Resultatene av blant annet disse tilbakemeldingene publiseres i Nordtro bedriftsrapport og i en samlet bransjerapport, Benchmarking Attføring (BATT). BATT er et samarbeid mellom NAV, ASVL og arbeids- og inkluderingsbedriftene for å finne relevante mål på kvalitet i arbeid og inkluderingsarbeidet.

Resultatene for de ulike tiltakene i Nordtro presenteres også i Nordtro sine månedsrapporter og årsmelding som vedlegg til styrets årsberetning. Resultatbeskrivelsene publiseres til NAV fylke, NAV lokalt, samt kommunene i regionen, foruten Nordtro sine eiere, ansatte og styret.