Kvalitetarbeid i Nordtro

EQUASS

EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering.
Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.
Nordtro AS er EQUASS-sertifisert fra desember 2010, og er i sin tredje 2-års periode med kvalitetssikring etter denne standarden.
EQUASS vektlegger at aktiv brukermedvirkning/empowerment, er en integrert del av vår virksomhet.

TQM

Nordtro benytter TQM (Total Quality Management) som er et web-basert dokumentstyringssystem.
Det innebærer at bedriftens prosedyrer og skjema knyttet til kjernevirksomheten ligger i dette systemet og revideres årlig.
TQM benyttes også for registrering av avvik, og registrering av aktive tiltak for lukking av disse.


For Nordtro er deltakernes tilbakemeldinger viktig for kontinuerlig forbedring og utvikling av tjenestene.
Alle deltakere som avsluttes i tiltak besvarer derfor en anonym brukerundersøkelse.

I tillegg innhenter Nordtro årlig tilbakemeldinger fra alle samarbeidende NAV kontor og fra attføringsfaglig personell i Nordtro.
Resultatene av blant annet disse tilbakemeldingene publiseres i Nordtro bedriftsrapport og samlet bransjerapport i Benchmarking Attføring (BATT).
BATT er et samarbeid mellom NAV, ASVL og arbeids- og inkluderings bedrifter for å finne relevante mål på kvalitet i arbeid og inkluderings arbeidet.
Resultatene for de ulike tiltakene i Nordtro presenteres også i Nordtro månedsrapport og årsmelding attføring som vedlegg til styrets årsberetning.
Resultatbeskrivelsene publiseres til NAV Fylke, NAV lokalt, kommunene i regionen foruten Nordtro sine eiere, ansatte og styret.