Brobygging

I tett samarbeid med næringslivet hjelper vi arbeidssøkere med å skaffe arbeid. Nordtro skal være en brobygger fra utenforskap til inkludering. Gjennom et godt samarbeid med næringslivet kvalitetssikrer vi rekruteringsprosessen slik at den blir vellykket for alle parter.