Brobygging

Gjennom våre gode samarbeidspartnere i næringslivet bidrar vi sammen til økt arbeidskraft i lokalsamfunnet. Vi vet at næringslivet ønsker kvalifiserte, pålitelige mennesker i arbeid, og mange bedrifter er bevisst i sitt samfunnsansvar.

Et samarbeid med Nordtro er et konkret tiltak, der behov for arbeidskraft og ønsket om å ta samfunnsansvar underbygger hverandre. Nordtro er gode på oppfølging og har god kompetanse på metoder for å få folk i arbeid.

Hospiteringsbedrift og samarbeidsavtaler

Vi inngår samarbeidsavtaler med eksterne bedrifter i forhold til kvalifisering, arbeidstrening eller arbeidsutprøving for arbeidssøkere som er tilknyttet til Nordtro.

Til enhver tid er mange arbeidssøkere tilknyttet Nordtro i ulike tiltaksløp. For å imøtekomme mangfoldet og de ulike behovene for kvalifisering, praksis og arbeidsutprøving, er vi avhengige av å ha et tett samarbeid med det lokale næringslivet i Nord-Troms.

Hensikten med hospitering er å gi arbeidssøkerne økt kompetanse gjennom opplæring og arbeidstrening.  Hospiteringsbedriften har ansvar for at medarbeideren får opplæring i de arbeidsoppgaver som skal utføres. Sammen med arbeidssøker og veileder fra Nordtro utarbeides en plan som sørger for at det blir progresjon i opplæringen. Arbeidssøkeren bør i størst mulig grad få ta del i ordinært arbeid ved bedriften og naturlig være en del av arbeidsmiljøet. Det er fullt mulig å tilsette arbeidssøker etter avsluttet hospitering, men arbeidsgiver er ikke forpliktet til dette. Nordtro har arbeidsgiveransvar i hospiteringsperioden.

Bedriften har ingen økonomiske forpliktelser under avtalen, men må dekke yrkesskadeforsikring for medarbeideren. Som deltaker eller samarbeidspartner med Nordtro, forventes det at man er aktiv i relasjonen.