Tilbud på Nordtro

Nordtro er i dag en av de ledende bedriftene på leveranse av tiltak i Nord-Troms.  Med unntak av VTA er vi totalleverandør til NAV – som den eneste tiltaksleverandør i Troms fylke.

Vi har utviklet god kunnskap og erfaring på personalutvikling, har god kompetanse og godt kvalifiserte ansatte.

Vår faglige plattform bygger på tverrfaglig samarbeid, først og fremst med NAV-kontorene i vår region. Vi har også etter behov samarbeid med f.eks Senter for psykisk helse, fastlege, videregående skole, rustjenesten og fysioterapitjenesten m.fl.

Våre arbeidsmarkedstiltak

NAV er eier av tiltakene Nordtro leverer. Deltakerne blir henvist til Nordtro fra NAV. NAV stiller konkrete målkrav i forhold til leveringspresisjon i de enkelte tiltak. Relasjonen til NAV er godt forankret i formålet med bedriften. NAV er også klageinstans for deltakere i bedriften.

Arbeidsmarkedsbedrifter er forhåndsgodkjente leverandører av tjenester til NAV, og det stilles en rekke krav til slike leverandører. Sentralt står krav til kvalitet og måloppnåelse. Det er en egen forskrift som regulerer leveransene i tiltakene.

Avklaring

Kartlegging av utfordringer i yrkesutførelsen. Innføring i ulike tema som motivasjon, kommunikasjon, begrensende tanker, psykisk- og fysisk helse og yrkesverdier m.m.

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Arbeidsforberedende trening er et tiltak for deg som har behov for å jobbe i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø i en oppstartsfase før du går over i arbeidstrening hos bedrifter i ordinært arbeidsliv.

AMO-Kurs

AMO-kursene har fokus på jobbsøk med undervisning i temaer fra jobbsøkeprosessen, kartlegging av arbeidsmarkedet og karriereveiledning mm.  Nordtro har per dato to AMO kurs rettet mot minoritetsspråklige

Oppfølging

Du kan få oppfølging om du trenger omfattende støtte for å klare å skaffe eller beholde en jobb. Tiltaket skal være tilpasset dine behov ut fra mulighetene dine på arbeidsmarkedet.

 

Varig Lønnstilskudd (VLT)

Varig lønnstilskudd skal bidra til å øke mulighetene for ordinært arbeid for deg med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne. Du får vanlig lønn og ansettelse i hel- eller deltidsstilling. Arbeidsgiver får et tilskudd til lønnen din.