Arbeid og inkludering

Nordtro AS er en arbeidsinkluderingsbedrift

Vår viktigste samarbeidsparter er NAV-kontorene i Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa.

Nordtro har også avtaler med en rekke eksterne bedrifter og har lang og god erfaring med samarbeid med næringslivet både lokalt og regionalt.

Nedenfor er linker til informasjon for NAV angående hvilke tiltak og tjenester vi tilbyr. Her finner du også informasjon for deg som arbeidsgiver og arbeidssøker.