høstfarger i trærne
Du er her:
Hjem > Kontakt oss > Artikkel
- Her kan du gi oss en tilbakemelding på våre varer og/eller tjenester.
Tilbakemelding

Nordtro A.S er en samfunnsbedrift som aktivt anvender kontinuerlig læring for å bli en enda bedre leverandør av tjenester og produkter. Dersom man gir tilbakemelding så er dette en gave fra deg til bedriften - du gir oss nemlig muligheten til å lære og bli bedre!


Kvalitet er et mål for hvordan vi lever opp til kundenes forventninger, derfor er det kundenes opplevelse av våre produkter og tjenester som definerer riktig kvalitet.

Vår målsetting er at våre kunder skal oppleve god kvalitet hos Nordtro AS, slik at de også for framtiden ønsker å benytte oss som leverandør.

Nordtro AS vil gjerne ha tilbakemelding fra våre kunder på våre egenproduserte varer, butikkvarer, våre attføringstjenester og kurs, både konkrete og generelle forhold. 

Tilbakemelding kan også gis på eget skjema som kan lastes ned her.  Fyll dette ut og lever til Nordtro AS, eller send dette til  epost: firmapost@nordtro.no 

Etter at vi registrerer en tilbakemelding, så registrerer vi dette som et avvik i vårt system.  Det blir utpekt en ansvarlig til å følge opp tilbakemeldingen - og man ser på mulige tiltak for å se på om det kreves en enkel korreksjon - eller om dette er et systematisk avvik.  Vi setter en tidsfrist på saken, og følger opp med å evaluere det konkrete avviket.  Dette gir oss i stand til å endre oss fortløpende - kontinuerlig forbedre både våre produkter og våre tjenester - som til syvende og sist kommer både ansatte, kunder, bedrift og samfunn tilgode.

Vår besøksadresse/postadresse er Industriveien 8, 9152 Sørkjosen

E-postadresser, telefonnummer og informasjon om åpningstider til de ulike avdelingene finner du ved å trykke her

Vi takker for alle tilbakemeldinger!

 

Nordtro AS - Industriveien 8 9152 Sørkjosen. - 77 76 55 00 - Org.nr.: 929 809 556 MVA