høstfarger i trærne
Du er her:
Hjem > Nyheter > Artikkel
NHO prosjektet Ringer i Vann er et landsdekkende prosjekt
Ringer i Vann
logo_troms

Ringer I Vannet er en strategi for at NHO-bedrifter skal få dekket behov for arbeidskraft ved å tilby praksis og ansettelse til kandidater fra attføringsbedrifter.


NHO Troms og Nordtro AS har hatt kick-off for prosjektet og rekrutteringsstrategien "Ringer i vannet" i Sørkjosen.

Ringer i vannet" er et NHO - prosjekt som satser på at så mange som mulig av NHOs 21.000 medlemsbedrifter skal engasjere seg i attføringsarbeid. Målet er å få personer, som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, inn i ordinære jobber. Bedriftene skal i større grad enn før få dekket sitt behov for arbeidskraft gjennom rekruttering fra attføringsbedrifter. Vi ønsker å se et næringsliv som vil og kan ta enda flere folk i bruk.  Flere lokale aktører er positive til Ringer i Vannet.

 

 


Nordtro AS - Industriveien 8 9152 Sørkjosen. - 77 76 55 00 - Org.nr.: 929 809 556 MVA