høstfarger i trærne
Du er her:
Hjem > Nyheter > Artikkel
NHO sitt prosjekt "Ringer i vannet" rulles ut også i Nord-Troms
Reisafjord hotell og Nordtro inngår samarbeid

NHO lanserte for  noen år siden et rekrutteringsprosjekt for sine bedrifter.  Dette prosjektet har fått navnet «Ringer i vannet».  Ringer i Vannet hjelper bedrifter i NHO med deler av behovet for rekruttering av arbeidskraft. Prosjektet er landsdekkende og i Nord-Troms er det Nordtro som er samarbeidspart.


Reisafjord hotell ved sjøen
Reisafjord hotell

Nordtro er en arbeidsmarkedsbedrift som arbeider aktivt i hele Nord-Troms med arbeidsinkludering.  Nordtro leverer tiltak til NAV, og får deltakere gjennom de lokale NAV-kontorene i regionen.  Bedriften er organisert i «Attføringbedriftene i NHO-Service» og har god næringslivskontakt i hele regionen.  Totalt har Nordtro cirka 300 bedrifter i sin portefolio over samarbeidsbedrifter, og har i en årrekke formidlet våre kandidater ut i arbeid hos bedrifter og næringsliv.  Nordtro er aktive i næringlivsutvikling i regionen, og er medlemmer i Nordreisa Næringsforening.

NHO lanserte for  noen år siden et rekrutteringsprosjekt for sine bedrifter.  Dette prosjektet har fått navnet «Ringer i vannet».  Ringer i Vannet hjelper bedrifter i NHO med rekruttering av arbeidskraft. Prosjektet fungerer slik at i Nord-Troms så kartlegger Nordtro NHO-bedriftenes behov og søker å finne riktig person til jobben. Folk som har falt utenfor arbeidslivet får dermed en viktig mulighet til å komme i lønnet arbeid.  I Troms har nå NHO Troms og Svalbard fått riktig fart på dette prosjektet, og dette har nå blitt rullet ut i hele fylket.  Les mer om NHO-prosjektet "Ringer i vannet" her 

Reisafjord hotell (http://reisafjord-hotel.com/nb/ ) ligger i vakre Sørkjosen og er lokalisert tett på E6 og ved havna.  Reisafjord hotell har en lang historie og har vokst og endret seg i takt med endringene i Sørkjosen og i regionen. Sørkjosen har alltid hatt en viktig rolle som et omlastingssted for varer fra indre strøk, Tromsø eller fra sør.  Hotellet ble bygd i 1928 og fungerte som et overnattingssted for handelsreisende.  Dette er det eneste hotellet i regionen som er åpent hele året. Det brukes fortsatt av omreisende selgere. Mange bedrifter i regionen bruker også det til konferanser og møter.  I tillegg til de omreisende selgere er det mange turister som fyller hotellet fra mai til september.

I 2009 skiftet hotellet eiere. De nye eierne har satset på å etablere hotellet som en base for ferierende i regionen, og tilbyr dem et omfattende utvalg av aktiviteter – enten på sommeren eller om vinteren.  Reisafjord hotell er ikke tilknyttet noen kjede, og ser gode muligheter i å være en partner i samspill med andre bedrifter i regionen.  Dette kan være i forbindelse med overnattinger, men også i forbindelse med pakker som kan være rettet mot turister eller ved større prosjekt som skal utføres i området.  Hotellet er aktivt med i Nordreisa næringsforening, og mener at det er i samhandling med andre at man virkelig kan løfte både kvalitet og opplevelse – og gi kundene det som etterspørres.  Hotellet er med i Arctic suppliers, som er et leverandørnettverk som er forankret i Nord-Troms.  Hotellet er organisert i NHO reiseliv, og ser det som helt naturlig å benytte seg av NHO-prosjektet «Ringer i vannet» som en del av sin strategi for rekruttering.  Hotellet føler seg trygg på metodikken som praktiseres i prosjektet, og ser verdien av å kunne rekruttere arbeidskraft gjennom Nordtro. 

Nylig signerte derfor hotellet «Ringer i vannet»-kontrakt med Nordtro, og har allerede tatt i bruk denne.  Vi regner med å kunne rekruttere kompetente og gode medarbeidere gjennom dette prosjektet – og er trygg på relasjonen med Nordtro sier daglig leder Conny Gustavsson.  Daglig leder ved Nordtro Terje Ansgar Eriksen uttaler at med dette viser Reisafjord hotell at de tar både samfunnsansvar og er en samarbeidsrelasjon som næringslivet i Nord-Troms kan nyte godt av og spille på lag med.

Reisafjord V.jpg


Nordtro AS - Industriveien 8 9152 Sørkjosen. - 77 76 55 00 - Org.nr.: 929 809 556 MVA