høstfarger i trærne
Du er her:
Hjem > Prosjekter
NHO-prosjektet "Ringer i Vannet" gir resultater i Nord-Troms
NHO bedrifter i Nord-Troms hedret for god arbeidsinkludering!
NHO ringer i vannet logo

NHO har et rekrutteringsprosjekt for sine bedrifter,  «Ringer i vannet».  Ringer i Vannet hjelper bedrifter i NHO med deler av behovet for rekruttering av arbeidskraft. Prosjektet er landsdekkende og i Nord-Troms er det Nordtro som er samarbeidspart.  Prosjektet har allerede gitt gode resultater og bedriftene blir nå hedret


Netthandel gir nye muligheter for arbeidsinkludering og kvalifisering
Nettbutikken TURBULENT gir god kvalifisering og gir Nordtro-skuta ny fart
6

Arbeidsmarkedsbedriften Nordtro startet med sitt e-handelseventyr for flere år siden.  I 2015 lanserte man en nydesignet nettløsning for nettbutikken, og bedriften har opparbeidet god kompetanse innen en aktivitet som stiller krav til mange ulike kompetanseområder.  Innkjøp, billedproduksjon, tekstproduksjon, pakking, kundedialog, Facebook, Twitter og ordreprosesser må løses på en profesjonell måte
 


NHO prosjektet Ringer i Vann er et landsdekkende prosjekt
Ringer i Vann
logo_troms

Ringer I Vannet er en strategi for at NHO-bedrifter skal få dekket behov for arbeidskraft ved å tilby praksis og ansettelse til kandidater fra attføringsbedrifter.


Prosjektarbeid
Nordtro AS arbeider aktivt med nye prosjekter som på sikt kan gi grunnlag for ny aktivitet.


Nordtro AS - Industriveien 8 9152 Sørkjosen. - 77 76 55 00 - Org.nr.: 929 809 556 MVA