høstfarger i trærne
Du er her:
Hjem > Prosjekter > Artikkel
Prosjektarbeid
Nordtro AS arbeider aktivt med nye prosjekter som på sikt kan gi grunnlag for ny aktivitet.

Nordtro AS, i samarbeid med andre interessenter, arbeider aktivt med kontinuerlig forbedring, læring og innovasjon.  Dette organiseres gjerne som prosjekt.

"Turbulent"

Prosjektet har som  siktemål på å utvikle og etablere en framtidsrettet salgs- og markedsføringskanal for Nordtro. Allerede har man lansert et nytt nettsted under domenet Turbulent og denne nettbutikken skal være salgskanal for b2c-produkter fra Nordtro Industri samt varer fra vår sportsbutikk.  

I tillegg skal prosjektet levere gode attføringsfaglige elementer - knyttet opp mot utprøving og kvalifisering.  Dette kan være fra svært ulike fagområder og dekke aktiviteter knyttet opp mot lagerstyring, ordrebehandling, kundebehandling, billedbehandling, fakturering, inn-/ut-logistikk.  Allerede har prosjektet resultet i formidling i tiltaket KIA.

 

NHO-prosjekt ”Ringer i vann" er en rekrutteringsstrategi i regi av NHO.

Prosjektet "RINGER I VANN" er  fortsatt i en for-prosjektfase i Nordtro.
Deltakere: NHO-bedrifter i Nord-Troms og NORDTRO AS.
Formål:  Å være en del av rekrutteringsstrategi for NHO-bedrifter i Nord-Troms. 
Mål: Få personer, som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, inn i ordinære jobber
Delmål: 2013: Nordtro skal være en aktiv samarbeidspartner for NHO-systemet i det å implementere denne strategien i Nord-Troms.  Nordtro skal innen 2013 ha etablert kontrakt med NHO-bedrift(er) etter metodikk skissert i rammen av prosjektet.

Du kan lese mer om prosjektet "RINGER I VANN" her

 

 

 


Nordtro AS - Industriveien 8 9152 Sørkjosen. - 77 76 55 00 - Org.nr.: 929 809 556 MVA