høstfarger i trærne
Du er her:
Hjem > Om Nordtro

Nordtro AS er en moderne arbeids- og inkluderingsbedrift i Sørkjosen, Nord-Troms. Bedriften Nordtro A.S ble etablert i 1981.

Vår visjon er at vi skal være ledende på bedriftens virksomhetsområder.

Vårt formål er at vi i samarbeid med NAV og andre aktuelle instanser legger forholdene til rette for arbeidssøkeres vekst og utvikling. Hovedmålet er å få flere inn i aktive tiltak som kan gi arbeid i ordinært arbeidsliv. Nordtro skal bidra aktivt til næringsutvikling i regionen.

Vår forretningsidè er å drive en profesjonell virksomhet innen attføring, kompetanseoppbygging, produksjon og tjenesteyting.

 Våre overordnede verdier er:

  • Vi leverer kvalitet
  • Vi har grunnleggende tro på det unike i hvert menneske; samspill, omsorg og støtte vil bidra til menneskelig vekst og gi nye muligheter for den enkelte ansatte
  • Vi har en åpen og ærlig dialog med våre ansatte, kunder og samarbeidsparter
  • Engasjerte og medvirkende ansatte er vår største ressurs
  • Vi tar vare på kultur og tradisjoner i bruk av naturen som utviklingsarena
  • Som næringslivsaktør bidrar vi til verdiskapning og aktivitet i lokalsamfunnet

 Våre etiske retningslinjer er:

 

Respekt og likeverd
Ansatte ved Nordtro skal vise respekt for kolleger og samarbeidspartnere uavhengig av kjønn, livssituasjon, kultur, religion og etnisk opprinnelse.
Ansatte skal oppleve at de er en viktig del av den totale/helhetlige driften.
Faglig integritet
Ansatte ved Nordtro skal være bevisst sitt faglige ansvar og utføre arbeidet i henhold til våre kvalitetsnormer.
Ansatte skal utføre pålagte oppgaver på en faglig forsvarlig måte, dele sin kunnskap med kolleger for best mulig resultat, holde avtaler og oppfylle forpliktelser.
Forhold mellom ledelse og ansatte
Bedriften skal legge forholdene til rette slik at de ansatte skal oppleve å ha oversikt og innvirkning på egen arbeidssituasjon ved å bli hørt og få tilbakemelding på arbeidsutførelse.
Nordtro ønsker å ha en åpen dialog mellom ledelse og ansatte om alt som har betydning for arbeidsmiljøet.
Forhold mellom ansatte
 
På Nordtro ønsker vi å møte hverandre med åpenhet og respekt, og med å ha en god tone mellom oss ansatte. Vi vil vise respekt for våre kolleger, være åpen for diskusjoner, kritikk og innspill og ha takhøyde for ulike meninger.

 

Produksjonsmessig har bedriften to satsningsområder.  Den mest kjente er på sømrelaterte produkter: Telt, lavvu, hundeutstyr, kamuflasjenett, presenninger, kapell, sledetrekk, scootertrekk og div. lærvarer m.m.  Her finner man også den kjente merkevaren Laika som er vårt eget merke.  Sømproduksjon skjer både i bedriftskundemarkedet og til konsumentmarkedet. I tillegg utfører bedriften PVC sveis og her dominerer bedriftskundemarkedet.
Kontakt oss gjerne dersom dere har ønsker om samarbeid eller at du har behov for produkter i vår genre.

 


Arbeid og inkluderingsbedriften Nordtro AS består av flere ulike avdelinger:
Industri- og administrasjonsbygget i Sørkjosen,
MX-Sport Nordtro på Storslett,
Nordtro AS Jobbsenter på Storslett,


Kontaktinformasjon:
Tlf: 77 76 55 00

Daglig leder: Terje Ansgar Eriksen                                                 E-post til Nordtro AS

 

 

 


Linksamling til ulike bedrifter og organisasjoner som kan være nyttige i fagområdet eller for våre deltakere
Eksterne parter og brukerorganisasjoner med tilknytning til arbeid og inkludering
området_150x112

Som deltaker eller samarbeidspartner med bedriften Nordtro så forventes det at man er aktiv i relasjonen. Deltakere kan ha spesielle utfordringer som kanskje andre organisasjoner har som interessefelt, og samarbeidsparter kan ha interesse av å søke etter andre med relevant kompetanse. Her presenteres link til ulike organisasjoner


Nordtro skal være aktivt med å utvikle næringslivet i regionen
Nordtro er medlem av Nordreisa Næringsforening
NNF logo

Bedriften Nordtro er medlem av Nordreisa Næringsforening, og søker dermed å kunne være med på å bidra positivt til utvikling av næringslivet i Nordreisa og i Nord-Troms. Utvikling skjer normalt i møte med andre - og Nordtro ønsker å være i dette spenningsrommet!


Kvalitetspolitikk ved Nordtro A.S
Nordtro A.S. er leverandør av produkter og tjenester på en rekke områder. Det er Nordtro’s overordnede kvalitetspolitikk at alt arbeid som blir utført, de produkter som leveres og de tjenester som ytes, skal møte våre kunders krav til kvalitet.

Kvalitet er et forhold mellom forventet kvalitet og opplevd kvalitet
Kvalitetsgodkjenning EQUASS

Nordtro har en egen kvalitetspolitikk, men som tiltaksarrangør plikter bedriften å ha et kvalitetssikringssystem med ekstern revisjon. Nordtro anvender EQUASS som sitt kvalitetssikringssystem.Nordtro AS - Industriveien 8 9152 Sørkjosen. - 77 76 55 00 - Org.nr.: 929 809 556 MVA