høstfarger i trærne
Du er her:
Hjem > Jobbsenter > Artikkel
Nordtro vant anbud på AMO kurs som skal leveres for NAV i Nordreisa
Nytt kurs for minoritetsspråklige i Nord-Troms

NAV har i Nord-Troms sett at det er en del mennesker som er minoritetsspråklige og som ikke kommer seg ut i arbeidslivet.  Utfordringene kan være mange, og årsakene for noen i denne gruppen ikke finner lønnet arbeid kan være sammensatte.  Kjenner deltakerne godt nok til arbeidslivets spilleregler?  Hva med tabuer?  Er språket godt nok?  Har man troverdige referanser?


NAV oppstart AMO
NAV Nordreisa og Nordtro i tett samhandling

Nordtro er en bedrift med mange fasetter. Vi har stort fokus på å gi bistand til mennesker som står i randsonen av arbeidslivet, slik at de kan få eller beholde et arbeid. Vi driver samtidig produksjon og salg etter bedriftsøkonomiske sunne standarder. Vårt formål er at vi i samarbeid med NAV og andre aktuelle instanser legger forholdene til rette for arbeidssøkernes vekst og utvikling. Hovedmålet er å få flere inn i aktive tiltak som kan gi arbeid i ordinært arbeidsliv. Nordtro er en kompetansebedrift med veiledere og arbeidsledere som etter utdanning, kursing og erfaring kjenner hvilke metoder og verktøy som kreves for å sikre gode resultater etter vårt formål.

De minoritetsspråklige deltakerne skal etter fullført AMO-kurs ha styrket sin sjølfølelse, økt sine ferdigheter og inneha høyere kompetanse om norsk arbeidsliv. Deltakerne vil i AMO-kurset bli utfordret og oppfordret til å trå ut av sin komfortsone for å bygge nye relasjoner og dermed øke sitt nettverk. De skal få erfaringer og lærdom de kan bruke videre i sin karriere, Nordtro ønsker også at deltakerne etter kurset skal ha utviklet lærestrategier som sikrer livslang læring.

Arbeidspraksis er en viktig del av kurset og den skal gi kursdeltakeren: tilknytning til arbeidslivet, mestringsopplevelser, bedre norsk språk og samfunnskunnskaper, erfaring fra et bestemt yrke/arbeidsområde, referanse fra arbeidsgiver, nettverk og sist men ikke minst: arbeid! For å finne egnet praksisplass inviterer Nordtro sitt gode bedriftsnettverk til å ta imot disse deltakerne.  Fra NHO sin store undersøkelse så viser det seg nemlig at næringslivet i Troms er de mest positive i landet til å ta imot våre deltakere.  Fordelene for bedriften er mange, de får tilgang på motivert arbeidskraft, ofte med svært godt oppmøte, reduserer risiko i forhold til ansettelse – og kan også oppleve at innovasjonstanker får ny næring.  I praksisdelen av kurset følges deltakerne og hospiterings-bedriftene opp av våre høyt kompetente veiledere på en god og fleksibel måte.  I kurset så ligger det praksisplass, og vi understreker at bedriftene IKKE forplikter seg til ansettelse av deltakeren ved inngåelse av hospiteringsavtale.

NAV Nordreisa og Nordtro er optimistiske i forhold til å få minoritetsspråklige ut i verdiskapende aktivitet.  Næringslivet og kommunene i Nord-Troms har behov for arbeidskraft.  Individene er motiverte!  Klart det går!!!!


Nordtro AS - Industriveien 8 9152 Sørkjosen. - 77 76 55 00 - Org.nr.: 929 809 556 MVA