høstfarger i trærne
Du er her:
Hjem > Nyheter
Nordtro Industri søker Arbeidsleder HF sveis
Nordtro Industri rekrutterer
industribygget_300x178

Nordtro Industri er en avdeling i Nordtro as.  Vi holder til i et industribygg i Sørkjosen og har to hovedavdelinger, søm og HF sveis.  Avdelingen for HF sveis holder til i nytt tilbygg, hvor en i disse dager også holder på å fase inn helt ny HF sveisemaskin.

 


Nordtro Jobbsenter får nye oppdrag og trenger flere med på laget!
Nordtro Jobbsenter rekrutterer
Avtale_200x133

Vi ønsker oss følgende kompetanse:

  • Minimum 3 års høyere utdanning innenfor relevante fagområder som pedagogikk, salgs- og markedsføringsfag, samfunnsvitenskapelige fag, helsefag eller lignende.
  • Videreutdanning på høyskolenivå innen veiledning, karriereveiledning eller coaching.
  • Gode engasjerende og motiverende evner i samarbeid med mennesker.
  • Positivt menneskesyn med vilje og evne til å jobbe målrettet med mennesker.
  • Stort nettverk og god kompetanse om utdanningsveier og arbeidsliv lokalt og regionalt.
  • Variert arbeidserfaring og godt kjennskap til arbeidslivets regler. 

Diplom, blomst og gratulasjoner til Elektro Kjøl AS
Elektrokjøl + Nordtro = Jobb
ele-logo

Store gratulasjoner, diplom og blomst til Elektro Kjøl AS og Andreas B. Mikalsen som har fått full klaff gjennom Ringer i Vannet-metoden.

Andreas hadde inntil oppstart i Nordtro vært 9 år utenfor arbeidslivet. Han hadde bachelor i ledelse og økonomi og et tydelig mål om full jobb innen regnskap. Elektro Kjøl hadde behov for utvikling og effektivisering av regnskaps- og administrasjonsrutiner. Bedriften grep muligheten da Andreas ble presentert for dem. Resultatene har ikke uteblitt. Andreas er blitt en ressurs som videreutvikler og effektiviserer drifta. Elektro Kjøl har med Andreas om bord kommet enda nærmere målet om å bli den beste bedriften innen sitt fagområde i regionen.


Nordtro anvender aktivt sine tidsriktige arenaer til å gi relevant opplæring
Nordtro Industri tilbyr kvalifisering innen logistikkfaget
industribygget_180x107

Nordtro AS skal i samarbeid med NAV og andre aktuelle instanser legge forholdene til rette for arbeidssøkeres vekst og utvikling. Hovedmålet er å få flere inn i aktive tiltak som kan gi arbeid i ordinært arbeidsliv. Nordtro Industri bruker sin produksjon til også å gi god kvalifisering innen logistikkfaget.  Dette er tuftet i det faktum at i det meste av industriproduksjon så foregår det en rekke logistikkaktiviteter som gir god læring innen fagområdet logistikk.


NHO-prosjektet "Ringer i Vannet" gir resultater i Nord-Troms
NHO bedrifter i Nord-Troms hedret for god arbeidsinkludering!
NHO ringer i vannet logo

NHO har et rekrutteringsprosjekt for sine bedrifter,  «Ringer i vannet».  Ringer i Vannet hjelper bedrifter i NHO med deler av behovet for rekruttering av arbeidskraft. Prosjektet er landsdekkende og i Nord-Troms er det Nordtro som er samarbeidspart.  Prosjektet har allerede gitt gode resultater og bedriftene blir nå hedret


Nordtro vant anbud på AMO kurs som skal leveres for NAV i Nordreisa
Nytt kurs for minoritetsspråklige i Nord-Troms
Avtale_200x133

NAV har i Nord-Troms sett at det er en del mennesker som er minoritetsspråklige og som ikke kommer seg ut i arbeidslivet.  Utfordringene kan være mange, og årsakene for noen i denne gruppen ikke finner lønnet arbeid kan være sammensatte.  Kjenner deltakerne godt nok til arbeidslivets spilleregler?  Hva med tabuer?  Er språket godt nok?  Har man troverdige referanser?


NAV i Nord-Troms og Nordtro ser på implementeringen av de nye tiltakene
Fornye, forenkle og forbedre – nye anbudstiltak erstatter gamle skjermede tiltak
logo kurssenter_200x100

Formidling til verdiskapende aktivitet har fått større og større fokus hos NAV og hos myndighetene, og dette skal nå gjøres i større grad ved at man tar i bruk anbudstiltak i stedet for systemet med forhåndsgodkjente leverandører.


Tiltaksenheten i NAV Troms forvalter store kontrakter på vegne av samfunnet
Nordtro vinner anbud i Nord-Troms!
Arbeidsminister

Tidligere Arbeidsminister Robert Eriksson (FrP) igangsatte prosessene med å anbudsutsette store deler at tiltakene som tidligere var forbeholdt det som omtales som skjermet sektor.  I Troms medførte det at man på slutten av 2015 utlyste anbudskonkurranse for tiltakene "Avklaring" og "Oppfølging".  NAV Troms har delt inn fylket i fem tjenesteområder.  Ett av disse tjenesteområdene er Nord-Troms.  Nord-Troms tjenesteområde omfatter kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord.


NHO sitt prosjekt "Ringer i vannet" rulles ut også i Nord-Troms
Reisafjord hotell og Nordtro inngår samarbeid
Reisafjord hotell logo

NHO lanserte for  noen år siden et rekrutteringsprosjekt for sine bedrifter.  Dette prosjektet har fått navnet «Ringer i vannet».  Ringer i Vannet hjelper bedrifter i NHO med deler av behovet for rekruttering av arbeidskraft. Prosjektet er landsdekkende og i Nord-Troms er det Nordtro som er samarbeidspart.


Utfordringene i bransjen er store - nå samles partene for et kollektivt løft
Ny arbeidsminister - Anniken Hauglie tar over etter Robert Eriksson
Arbeidsminister Anniken Hauglie

Anniken Hauglie har med sin politiske erfaring gode forutsetninger for å gjøre en forskjell på arbeidsinkluderingsfeltet, sier direktør Johan Martin Leikvoll i Attføringsbedriftene i NHO.


Nordtro i endring - hvilke muligheter gir det eierene?
Endringer i bransjen - hvilke muligheter skaper det for eierene av en attføringsbedrift?
Ordfører Torgeir Dahl fra Molde kommune

Attføringsbedriftene er i stadig endring, og dette skaper mulighetsrom for eiere av disse bedriftene.  Nordtro a.s er eid 51% av Nordreisa kommune og 49% av Troms fylkeskommune.  Både kommune og fylke er i endring, og det samme gjelder for attføringsbedriften som tradisjonelt har blitt brukt som et verktøy i arbeidsmarkedspolitikken.  Hvilke muligheter gir endringene?


Innovasjonskraft er bedriftens evne til å omsette innovasjonstanker til drift
Innovasjonstanker fødes i møtet med andre
NHO logo

Nordtro A.S er et aktivt medlem i "Attføringsbedriftene i NHO-Service".  Dette gjør at vi er en del av NHO fellesskapet.  I den forbindelse har vi blitt koblet opp mot et nasjonalt prosjekt "The Presidential Programme in Norway".  Dette prosjektet har som mål å koble mennesker og bedrifter på tvers - mellom Norge og Russland.


Netthandel gir nye muligheter for arbeidsinkludering og kvalifisering
Nettbutikken TURBULENT gir god kvalifisering og gir Nordtro-skuta ny fart
6

Arbeidsmarkedsbedriften Nordtro startet med sitt e-handelseventyr for flere år siden.  I 2015 lanserte man en nydesignet nettløsning for nettbutikken, og bedriften har opparbeidet god kompetanse innen en aktivitet som stiller krav til mange ulike kompetanseområder.  Innkjøp, billedproduksjon, tekstproduksjon, pakking, kundedialog, Facebook, Twitter og ordreprosesser må løses på en profesjonell måte
 


NHO prosjektet Ringer i Vann er et landsdekkende prosjekt
Å få unge ansatt er svært lønnsomt
NHO ringer i vannet logo

Nyansatt direktør for NHO Troms og Svalbard har i et heseblesende program besøkt flere bedrifter.  Hos attføringbedriften Nordtro blir det satt fokus på NHO-prosjektet "Ringer i Vannet"


Barn skal aktiveres mer gjennom å være ute
Gjør uteaktivitetene mer attraktive med en lavvu
enstangs_100x75

Norge er et langstrakt land - og er det noe vi har nok av, så er det vær!  Undersøkelser viser at det er en bekymringsfull utvikling i befolkningen med at flere øker i vekt, og at inneaktiviteter blir foretrukket framfor uteaktiviteter.  Ved bruk av enkle midler så kan skoler og barnehager gjøre utetilværelsen mer attraktiv for barn og unge.  En storlavvu øker trivselsfaktoren markant - og kan både være et samlingssted for aktivtet - men også være en varmestue.


Storlavvuer levert av Nordtro er blitt svært etterspurt
Dobbel PVC lavvu levert til Storslett skole og Kronebutikken
Høeghvollen 3 beskaaret_200x115

PVC er et svært egnet materiale for lavvuer som er ment permanent oppslått. På grunn av at duken ikke puster slik en tradisjonell bombullsduk - så egner PVC seg ikke til mindre lavvuer - men til storlavvuer er det et perfekt materiale. Artikkelen i Framtid i Nord omtaler leveransen til Storslett skole. Nordtro har også levert samme løsning til Kronebutikken.


Laikakløven får terningkast 6 i bladet Jeger nr 7 sept 2013
Laika original kløv - testvinner
6

Vi er stolte av Laikakløven!  Når bladet Jeger tester vår kløv og gir den terningkast 6 så er dette en bekreftelse på at vi har truffet riktig.

Testeren skriver: "Så selv om jeg leter med lupe etter svakheter er det ikke annet å gjøre enn å tildele beste karakter"


NHO prosjektet Ringer i Vann er et landsdekkende prosjekt
Ringer i Vann
logo_troms

Ringer I Vannet er en strategi for at NHO-bedrifter skal få dekket behov for arbeidskraft ved å tilby praksis og ansettelse til kandidater fra attføringsbedrifter.


Lykken er når noen sier opp!

Når en person faller utenfor arbeidslivet i ung alder, går flere tiår med skatteinntekter og merverdi av å delta i arbeid tapt. Dette finnes det få beregninger som tallfester, men selv bare kostnaden ved å betale uføretrygd fra en 25-åring i dag når pensjonsalder om 40 år, kan komme opp i 3-4 millioner kroner, ifølge beregninger gjort i 2010 av Vista Analyse AS på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.Nordtro AS - Industriveien 8 9152 Sørkjosen. - 77 76 55 00 - Org.nr.: 929 809 556 MVA