høstfarger i trærne
Du er her:
Hjem > Jobbsenter > Artikkel
Nordtro Jobbsenter får nye oppdrag og trenger flere med på laget!
Nordtro Jobbsenter rekrutterer

Vi ønsker oss følgende kompetanse:

  • Minimum 3 års høyere utdanning innenfor relevante fagområder som pedagogikk, salgs- og markedsføringsfag, samfunnsvitenskapelige fag, helsefag eller lignende.
  • Videreutdanning på høyskolenivå innen veiledning, karriereveiledning eller coaching.
  • Gode engasjerende og motiverende evner i samarbeid med mennesker.
  • Positivt menneskesyn med vilje og evne til å jobbe målrettet med mennesker.
  • Stort nettverk og god kompetanse om utdanningsveier og arbeidsliv lokalt og regionalt.
  • Variert arbeidserfaring og godt kjennskap til arbeidslivets regler. 

Nordtro jobbsenter

Nordtro AS Jobbsenter eies av Nordreisa kommune og Troms fylkeskommune og tilbyr karriereveiledning og yrkesutprøving til mennesker som trenger ekstra veiledning, motivasjon og inspirasjon for å nå sine mål. Vi jobber med omstillings- og motivasjonsprosesser hos den enkelte og har et variert tilbud av tjenester og verktøy som våre veiledere benytter i disse prosessene. Våre veiledere innehar høy kompetanse innen karriereveiledning. Nordtro Jobbsenter samarbeider tett med Nordtros øvrige avdelinger: Mx Sport Nordtro på Storslett, nettbutikken: www.turbulent.no og Nordtro Industri i Sørkjosen. Jobbsenteret har per i dag seks fast ansatte. 

Nordtro a.s er organisert i "Arbeids- og inkluderinsbedriftene i NHO Service".  Vi er aktive i forhold til utviklingen innen fagfeltet, og ser vår kompetanse og vårt nettverk av samarbeidsbedrifter som våre største konkurransefortrtnn.  Vi er lokalisert i Nordreisa kommune i Nord-Troms, og dekker kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord.  Nordtro jobbsenter er lokalisert på tettstedet Storslett i moderne og tidsriktige lokaler.  Nordtro jobbsenter er totaltleverandør innen arbeid- og inkluderingstiltakene, og leverer således både "Arbeidsforberedende trening" og konkurranseutsatte tiltak som "Avklaring" og "Oppfølging".

Du er en kvalitetsbevisst, engasjert, initiativrik og fleksibel person. Du jobber målrettet og effektivt. Du har gode samarbeidsevner kombinert med en selvstendig arbeidsform. Stillingen passer for deg som har en god del erfaring, og som samtidig er topp motivert for å videreutvikle deg i veilederrollen sammen med oss i Nordtro AS. Personlig egnethet vil vektlegges.  

Vi tilbyr et engasjert og sterkt fagmiljø, samt svært trivelig arbeidsmiljø. Nordtro jobbsenter er aktive leverandører innen anbud, og i forbindelse med økte oppdrag så søker vi etter en karriereveileder i ett års engasjement. 

Tiltredelse: Snarest. Lønn: etter avtale. Søknadsfrist 3. April 2018. 

Spørsmål om stillingen rettes til fagsjef Toril Aamo mobil: 95927527. 

Søknad med CV sendes på e-post til firmapost@nordtro.no


Nordtro AS - Industriveien 8 9152 Sørkjosen. - 77 76 55 00 - Org.nr.: 929 809 556 MVA