høstfarger i trærne
Du er her:
Hjem > Nyheter > Artikkel
Nordtro anvender aktivt sine tidsriktige arenaer til å gi relevant opplæring
Nordtro Industri tilbyr kvalifisering innen logistikkfaget

Nordtro AS skal i samarbeid med NAV og andre aktuelle instanser legge forholdene til rette for arbeidssøkeres vekst og utvikling. Hovedmålet er å få flere inn i aktive tiltak som kan gi arbeid i ordinært arbeidsliv. Nordtro Industri bruker sin produksjon til også å gi god kvalifisering innen logistikkfaget.  Dette er tuftet i det faktum at i det meste av industriproduksjon så foregår det en rekke logistikkaktiviteter som gir god læring innen fagområdet logistikk.


Nordtro industri håndterer mottak av gods
Nordtro industri håndterer mottak av gods
God planlegging av lagring og godshåndtering er et must
God planlegging og sikker håndtering er et must

Nordtro tar utgangspunkt i læreplan i logistikkfaget når vi får inn kandidater som trenger enten kvalifisering eller praksis for å bli Logistikkoperatør.  Logistikkfaget skal legge grunnlag for logistikkoperatørens yrkesutøvelse innen lagring og interntransport av varer og gods, sikring av last og klargjøring for forsendelse.  Faget skal fremme kompetanse til å ivareta miljøvennlig og sikker transport av varer og gods i samsvar med nasjonalt og internasjonalt regelverk og bransjens krav til lønnsom og effektiv drift.

Opplæringen skal bidra til å utvikle kompetanse til å utføre logistikkoppgaver på person- og godsterminaler og i bedrifter der varegjennomstrømming og forflytning av varer og gods er en del av virksomheten.  Videre skal opplæringen bidra til å fremme kompetanse om effektiv informasjonsflyt i forbindelse med transport og lagring av varer og gods.  Opplæringen skal fremme kompetanse om faktorer som kan påvirke lønnsomheten ved transport og lagring av varer og gods.

Opplæringen skal legge til rette for at kandidaten gjennom samhandling med kunder, leverandører og kollegaer møter krav som stilles til service og profesjonell kundebehandling.  Videre skal opplæringen bidra til å utvikle kandidatens kompetanse om regelverk for helse, miljø og sikkerhet i transportbransjen og kompetanse om bedriftens driftsrutiner.  Yrkestittel er logistikkoperatør.

Nordtro har valgt å ta utgangspunkt i flere av bedriftens ordinære funksjoner for å kunne tilby et tidsriktig, helhetlig og etterspurt kvalifiseringsløp.  Vi bruker både Nordtro Industri sin produksjon, MX Sport Nordtro sin butikk - samt ehandelskanalen vår http://www.turbulent.no - for å være dagsaktuell i vårt fagløp. Logistikk dreier seg om flyt, og det er tre sentrale elementer som ligger i bunn av vår tilnærming.  De første av de tre flytene er den fysiske vareflyten.  Den fysiske vareflyten går helt fra råvare - gjennom produksjon og bearbeiding, lagring, distribusjon og eventuell retur eller at produktet går inn i en ny verdikjede.  Den andre flyten er informasjonsflyten - og denne flyten har vært gjennom store endringer i sammenheng med at informasjon er blitt mer tilgjengelig i sanntid ved bruk av teknologi.  Disse to flytene, og kunnskap om dette, danner grunnlaget for forbedringer og effektiviserende tiltak som påvirker den siste flyten - nemlig kapitalflyten.  Ledetider og omløpshastigheter står sentralt i logistikkfaget.

Dagens bedrifter har behov for logistikk-faglig kompetanse, og Nordtro ser gode muligheter til formidling av sine logistikk-kandidater til næringslivet både i Nord-Troms, men også utenfor regionen.


Nordtro AS - Industriveien 8 9152 Sørkjosen. - 77 76 55 00 - Org.nr.: 929 809 556 MVA