høstfarger i trærne
Du er her:
Hjem > Nyheter > Artikkel
NHO-prosjektet "Ringer i Vannet" gir resultater i Nord-Troms
NHO bedrifter i Nord-Troms hedret for god arbeidsinkludering!

NHO har et rekrutteringsprosjekt for sine bedrifter,  «Ringer i vannet».  Ringer i Vannet hjelper bedrifter i NHO med deler av behovet for rekruttering av arbeidskraft. Prosjektet er landsdekkende og i Nord-Troms er det Nordtro som er samarbeidspart.  Prosjektet har allerede gitt gode resultater og bedriftene blir nå hedret


Reisafjord hotell gruppebilde RIV diplom
Reisafjord hotell
BIOS gruppebilde RIV diplom
BIOS
Framtid i Nord gruppebilde RIV diplom
Framtid i NOrd

Ringer i Vannet er en rekrutteringsstrategi der man kobler mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet med NHO-bedrifter. Metoden tar utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft.

Nordtro er en arbeids- og inkluderings-bedrift som arbeider aktivt i hele Nord-Troms.  Nordtro leverer tiltak til NAV, og får deltakere gjennom de lokale NAV-kontorene i regionen.  Bedriften er organisert i «Arbeid og Inkludering i NHO-Service» og har god næringslivskontakt i hele regionen.  Totalt har Nordtro cirka 300 bedrifter i sin portefolio over samarbeidsbedrifter, og har i en årrekke formidlet våre kandidater ut i arbeid hos bedrifter og næringsliv.  Nordtro er aktive i næringlivsutvikling i regionen, og er medlemmer i Nordreisa Næringsforening.

NHO lanserte for  noen år siden et rekrutteringsprosjekt for sine bedrifter.  Dette prosjektet fikk navnet «Ringer i vannet».  Ringer i Vannet hjelper bedrifter i NHO med rekruttering av arbeidskraft. Prosjektet fungerer slik at i Nord-Troms så kartlegger Nordtro NHO-bedriftenes behov og søker å finne riktig person til jobben. Folk som har falt utenfor arbeidslivet får dermed en svært god mulighet til å komme i lønnet arbeid.  I Troms satte NHO Troms og Svalbard fart på dette prosjektet, og dette har nå blitt rullet ut i hele fylket.  Les mer om NHO-prosjektet "Ringer i vannet" her Nylig publiserte NHO resultat fra en nasjonal undersøkelse hvor det viser seg at bedriftene i Troms er de som er mest villig til å rekruttere medarbeidere fra utsatte grupper, som f.eks. personer med nedsatt arbeidsevne.

Nylig besøkte NHOs regionsansvarlige for Ringer i Vannet Nord-Troms - med formål å hedre de bedriftene som har rekruttert nye medarbeidere gjennom dette prosjektet.   Reisafjord Hotell, BIOS og Framtid i Nord har alle tre rekruttert nye medarbeidere gjennom Ringer i Vannet prosjektet.  Bedriftene ble derfor hedret med både blomster og diplom overrakt av Regionsansvarlig for Ringer i Vannet i Troms, Odd Are Elvebakken.

Reisafjord hotell  ligger i vakre Sørkjosen og er lokalisert tett på E6 og ved havna.  Reisafjord hotell har en lang historie og har vokst og endret seg i takt med endringene i Sørkjosen og i regionen. Sørkjosen har alltid hatt en viktig rolle som et omlastingssted for varer fra indre strøk, Tromsø eller fra sør.  Hotellet ble bygd i 1928 og fungerte som et overnattingssted for handelsreisende.  Dette er det eneste hotellet i regionen som er åpent hele året. Det brukes fortsatt av omreisende selgere. Mange bedrifter i regionen bruker også det til konferanser og møter.  I tillegg til de omreisende selgere er det mange turister som fyller hotellet fra mai til september.  I den siste tiden så har hotellet også blitt brukt av tilreisende i forbindelse med arbeidene med Sørkjos-tunnellen.  Direktør ved hotellet synes Ringer i Vannet passer svært godt inn i forhold til bedriftens behov - og uttaler at samarbeidet med Nordtro sine veiledere har vært svært godt.  Bedriften opplever at livskvaliteten øker hos den rekrutterte, men også at det påvirker arbeidsmiljøet positivt.  

BIOS  Café har vært et samlingssted for  lokalbefolkning og reisende i mer enn 50 år. Bios ble kåret til vinner av Ganefart i 2006 - landets beste spisested langs landeveien. Menyen har et stort innslag av lokale råvarer; villsau fra Bakkeby, lam fra Tømmernes, røkt reinkjøtt fra Gapherus, høylandsfe fra Strømfjorden og fisk fra Reisafjorden. Kantareller og bær plukkes i området og bedriften bruker bare økologiske poteter fra Loppevoll i Reisa. Sauser, dressing, gulrotbrød, pesto, oljer og hamburgere er laget på huset og kun friske grønnsaker brukes.  BIOS ønsker å utvikle seg videre og i størst mulig grad bruke lokale råvarer. Reisa-distriktet kan by på et vidt spekter av kvalitetsråvarer som spisegjestene får glede av.  Bedriften setter kvalitet i høysetet, og er også medlem av den lokale næringsforening.  På BIOS opplever en at både livskvalitet hos deltaker blir bedre gjennom aktiv deltakelse i arbeidslivet, men også at familien i tilknytning til deltakere opplever det positivt.  Selv om det er sesongvariasjoner i omsetningen, så klarer bedriften å holde en kjerne av fast ansatte - men må også ty til kompetente ekstrahjelpere fra tid til annen.

FIN - Framtid i Nord er vår egen lokalavis som både kommer ut som papirutgave og digitalt.  Redaktør Kjetil Nielsen Skog mener at bransjen er under kraftig press og at overgangen til digitale plattformer ikke bare har representert produksjonstekniske endringer - men har også skapt nye arenaer for media, uten at man helt har klart å gjøre disse inntektsbringende nok.  Avisa er en lokalavis med en liten stab, og har eksistert i en årrekke som nyhetsformidler og meningsbærer.  Avisen ser helt klart sin rolle i et samfunns- perspektiv, og opplever at endringer i bransjen skaper ekstra utrygghet i forbindelse med rekruttering.  

Nordtro opplever at samarbeidet med disse bedriftene går godt - og at fellesnevneren for disse bedriftene er at man i tillegg til å være bedriftsøkonomisk fundert - så ser en i disse bedriftene stor nytte i det å samarbeide med andre for å bidra positivt til lokalsamfunnet.  Nordtro får stadig inn nye kandidater, og jakter på nye bedrifter som kan tenke seg å samarbeide med oss i forhold til arbeidsinkludering.  NHO bedrifter oppfordres til å kikke litt ekstra på Ringer i Vannet-prosjektet, men alle bedrifter er velkomne til å kontakte oss for å se på muligheten om samarbeid.  Nordtro samarbeider allerede med svært mange aktører, og regulerer gjerne samarbeidet gjennom enten hospiteringsavtaler eller Ringer i Vannet.


Nordtro AS - Industriveien 8 9152 Sørkjosen. - 77 76 55 00 - Org.nr.: 929 809 556 MVA