høstfarger i trærne
Du er her:
Hjem > Nyheter > Artikkel
Netthandel gir nye muligheter for arbeidsinkludering og kvalifisering
Nettbutikken TURBULENT gir god kvalifisering og gir Nordtro-skuta ny fart

Arbeidsmarkedsbedriften Nordtro startet med sitt e-handelseventyr for flere år siden.  I 2015 lanserte man en nydesignet nettløsning for nettbutikken, og bedriften har opparbeidet god kompetanse innen en aktivitet som stiller krav til mange ulike kompetanseområder.  Innkjøp, billedproduksjon, tekstproduksjon, pakking, kundedialog, Facebook, Twitter og ordreprosesser må løses på en profesjonell måte
 


Turbulent-Mattis pakker
Turbulent-Mattis pakker

Nordtro AS har drevet Turbulent.no siden 2012.  Ved å integrere lagerstyringssystem med ny CMS har logistikkrutinene bli vesentlig sikrere, og man vil kunne understøtte økt trafikk. Serviceundersøkelser i regionen viser at trenden er at ca. 30 mill i handelsvarer handles inn utenfor regionen – og ytterligere ca. 30 mill – handles på nett. Pris, for dårlig sortiment, varen finnes ikke lokalt – er hovedårsakene til handelslekkasjen.  Vi skal gjøre Trubulent.no til en effektiv salgskanal rettet mot det norske markedet. Dette skal gjøres gjennom en mer rendyrket nisje for nettbutikken. I tillegg skal det lokale utsalget styrkes ved at nye nisjeprodukter fra nettbutikken blir lagt ut for salg også i butikk.  Vi akter derfor å vinne tilbake noe av omsetningen som regionen lekker til netthandel!

I 2014 fikk Nordtro godkjent et faglig kvalifiseringsløp som leder til tittel Logistikkoperatør, og kan nå tilby lærlingeplass innen logistikkfaget.  Den nye nettløsningen ble rullet ut i mars 2015, og en opplevde nesten umiddelbart en økning i antall ordrer.  I tidsperioden etter lanseringen har økningen i antall pakker ut vært markant - rundt 60% økning i antall pakker ut er en god indikator på at nettsatsningen er på rett spor.  Det har vært viktig for bedriften å kunne kommunisere med kunder over hele landet, og en har derfor blitt aktive brukere av Facebook og Twitter.  Dette gir nye muligheter for markedsføring, og ikke minst - en god plattform for direkte dialog med kunder.  I perioden har man også lansert den miljøvennlige turbulent-esken.  Idèen om denne kom fordi Nordtro på den ene siden driver en butikk, og har betydelig mengder med kartonger som kjøres til fyllinger - og på den andre siden fikk økt behov for kartonger til å pakke e-handels-varer i.  Turbulent-esken var en risiko å ta, særlig fordi bedriften har utviklet og produserer anerkjente merkevarer - og nå skulle disse pakkes i esker som dels er merket med andre selskaps logoer og dels bærer preg av å være brukt.  Likefullt har våre kunder satt pris på dette valget - og Nordtro får ros for å tenke gjenbruk og ombruk i sine prosesser.

Turbulent-esker.jpg

I Juni 2015 har det vært hektisk!  Turbulent har allerede for juni 2015 passert omsetningsmålet for Juni 2017, noe som igjen bekrefter at det er mulig å drive en lønnsom e-handel fra distrikts-Norge.  Det har vært et poeng for Nordtro å dele sin erfaring, og bedriften ønsker også at andre bedrifter i regionen kan nyttiggjøre seg både erfaringene som Nordtro har gjort, men bedriftene er også velkommen til å teste ut om sine varer kanskje kan være gode netthandelsvarer.  Nordtro kan bistå både med lager og pakking for samarbeidsbedrifter, og sånn kan selv små aktører kunne komme inn i en salgskanal som har hele landet som nedslagsfelt.

Ettersom bedriften nå har nådd en kritisk masse i antall transaksjoner, så ønsker en å rulle ut et mer aktivt og målrettet kvalifiseringsløp.  Bedriften vil følge fagplaner og samarbeide tett med andre aktører, slik at en sikrer et godt, tidsriktigig og effektivt kvalifiseringsløp.  Opplæringen og praksisen hos Nordtro vil gi kandidatene svært gode muligheter for arbeid i og utenfor regionen.

Kritiske suksessfaktorer for netthandelen har vært:

  • Effektive logistikkprosesser
  • Rett nisjevalg
  • Presisjon i innkjøp

Hva ligger så i kortene for framtiden for e-handelsprosjektet turbulent?  Prosjektet skal evalueres i forbindelse med Nordtro sin strategievaluering sent på høsten eller på tidlig vinter 2015.  Det er utviklet måleparametre som evalueringen skal benytte seg av - så det blir spennende å se om prosjektet vil videreføres over til helt ordinær drift.  Det er vanskelig å spå om framtiden - men mange av indikatorene er gode for http://www.turbulent.no

Turbulenteske.jpg


Nordtro AS - Industriveien 8 9152 Sørkjosen. - 77 76 55 00 - Org.nr.: 929 809 556 MVA