høstfarger i trærne
Du er her:
Hjem > Nyheter > Artikkel
Lykken er når noen sier opp!

Når en person faller utenfor arbeidslivet i ung alder, går flere tiår med skatteinntekter og merverdi av å delta i arbeid tapt. Dette finnes det få beregninger som tallfester, men selv bare kostnaden ved å betale uføretrygd fra en 25-åring i dag når pensjonsalder om 40 år, kan komme opp i 3-4 millioner kroner, ifølge beregninger gjort i 2010 av Vista Analyse AS på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.


PS:hotell – et unikt hotell i Oslo og en læringsarena!

PS: hotell er stedet du må besøke hvis du er i Oslo. Hotellet fungerer som et verktøy for mennesker som trenger veiledning, kunnskap og erfaring på veien til fast arbeid i et inkluderende arbeidsliv.  PS:hotell er et samarbeidsprosjekt mellom NAV og en utvalgt attføringsbedrift i Oslo.  Hotellet er med andre ord det vi i attføringsbedriften Nordtro refererer til som en "intern arena".  For Nordtros vedkommende er de mest kjente "interne arenaene" Nordtro Industri og MX Sport Nordtro.

Mange får en unik mulighet til å komme tilbake, eller inn i arbeidslivet for første gang. PS:hotell er en moderne og tidsriktig læringsarena som er full av gode historier om folk som har gjort en god jobb. Som lønn for egen innsats får de ta del i ordinært arbeidsliv.

Bak hver oppsigelse hotelldirektør Jørn Walmestad får i hånden, ligger nemlig en suksesshistorie.

Når noen sier opp på PS Hotell, betyr det at en person som ellers ville fått lønna betalt av Nav, er blitt en vanlig ansatt i en vanlig bedrift.

For den det gjelder betyr det at en barriere er brutt. For Walmestad en bekreftelse på at PS Hotell fungerer. For Nav at en person mindre telles i uføre-, tiltaks- eller ledighetsstatistikken.

Besparelsen for samfunnet kan komme opp i millioner av kroner.

Les hele artikkelen her


Nordtro AS - Industriveien 8 9152 Sørkjosen. - 77 76 55 00 - Org.nr.: 929 809 556 MVA