høstfarger i trærne
Du er her:
Hjem > Om Nordtro > Artikkel
Kvalitetspolitikk ved Nordtro A.S
Nordtro A.S. er leverandør av produkter og tjenester på en rekke områder. Det er Nordtro’s overordnede kvalitetspolitikk at alt arbeid som blir utført, de produkter som leveres og de tjenester som ytes, skal møte våre kunders krav til kvalitet.

Rett kvalitet blir derfor et forhold som kan utrykkes slik:

 Opplevd kvalitet : Forventet kvalitet = Rett kvalitet.  Rett kvalitet er tilnærmet tallstørrelse 1.

Kvalitet er et mål for hvordan vi lever opp til kundenes forventninger og derfor er det kundene som definerer hva som er riktig kvalitet.  I Nordtro er kunde definert som NAV, henviste fra NAV (deltakere), bedriftskunder (produkt) og privatkunder (produkt).

Overordnede kvalitetsmål for Nordtro er:

  • å utvikle og tilpasse Nordtro til markedets behov slik at bedriften alltid er konkurransedyktig og lønnsom
  • å utvikle og opprettholde et kvalitetssystem på et nivå som kan sikre at kundene sikres produkter og tjenester i overensstemmelse med avtalte krav og både uttalte og u-uttalte behov
  • å utvikle en aktiv og kunderettet holdning i oppgaveløsning, service og kontaktforhold
  • å opprettholde gode forbindelser til alle medarbeidere og stimulere til egenutvikling
  • å sørge for gode relasjoner til våre kunder, myndigheter og andre samarbeidspartnere
  • å aktivt utvikle og vedlikeholde gode og sunne etiske standarder for bedriften og de ansatte

Nordtro’s kvalitetspolitikk skal sikres ved at:

·         Rett kvalitet skal ikke på noe sted i prosessen vike for kortsiktige mål

·         Bedriften deltar aktivt i utviklingsprosjekter, bransjesamarbeid og samfunnsarenaer

·         Bedriften opprettholder en kultur for læring slik at forbedringer blir en alltid pågående prosessNordtro AS - Industriveien 8 9152 Sørkjosen. - 77 76 55 00 - Org.nr.: 929 809 556 MVA