høstfarger i trærne
Du er her:
Hjem > Om Nordtro > Artikkel
Kvalitet er et forhold mellom forventet kvalitet og opplevd kvalitet
Kvalitetsgodkjenning EQUASS

Nordtro har en egen kvalitetspolitikk, men som tiltaksarrangør plikter bedriften å ha et kvalitetssikringssystem med ekstern revisjon. Nordtro anvender EQUASS som sitt kvalitetssikringssystem.


Equass-godkjent:
 
Nordtro A.S har siden 2010 EQUASS godkjenning som sertifisert leverandør av sosiale tjenester.
 
Nordtro A.S kan dermed dokumentere kvalitet og læring i forhold til sin virksomhet, og har oppfylt kravene fra NAV.
 
EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.
 
I Norge er EQUASS Assurance nå tatt i bruk innenfor skjermede virksomheter i arbeidsmarkedssektoren. Arbeids- og velferdsdirektoratet har satt krav til kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering av arbeidsmarkedstiltak i skjermet virksomhet.  EQUASS Assurance dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring.
 
EQUASS Assurance - basisnivået
EQUASS Assurance kvalitetssikrer tjenestetilbudet ved å bekrefte at bedriften arbeider i overensstemmelse med de krav som EQUASS Assurance setter. Dette kan sees på som et grunnleggende nivå for levering av velferdstjenester. En organisasjon som møter EQUASS Assurance kriteriene er sertifisert for en periode på 2 år. Bedriften blir revidert av en ekstern revisor hvert annet år.  Informasjon rundt EQUASS finnes på www.equass.no
 
Nordtro A.S er medlem at Arbeids- og inkluderingsbedriftene i NHO Service og støtter aktivt opp under tiltaket med å kvalitetssikre gode tjenester til beste for deltakerne og samfunnet. Bedriften har derfor gjennomført et løp som er bygd opp rundt idèen å være en lærende bedrift - slik at man har et internt system i bedriften for kontinuerlig læring. Hovedfokus er på deltakerne som kommer på tiltak, og i den forbindelse har man nå innført et system som gir god dokumentasjon på tilbudet Nordtro gir, men også dokumentasjon på brukertilfredshet, resultat og avvik.
 
Annet hvert år har bedriften ekstern revisor på besøk, som går igjennom dokumentasjon av Nordtros aktiviteter - og vedkommende gjennomfører også intervjurunder med interesseparter, samarbeidsparter, ansatte, deltakere, NAV og andre. Resultatet av dette er at Nordtro A.S har oppfylt kravene til kvalitet som stilles av EQUASS - og kan derfor anvende EQUASS logoen som symbol på at bedriften leverer dokumentert rett kvalitet!

Nordtro AS - Industriveien 8 9152 Sørkjosen. - 77 76 55 00 - Org.nr.: 929 809 556 MVA