høstfarger i trærne
Du er her:
Hjem > Jobbsenter
Arbeid og inkludering står sentralt i vår virksomhet
Nordtro AS - Jobbsenter
logo kurssenter_150x75

- ny horisont - nye muligheter


Nordtro Jobbsenter får nye oppdrag og trenger flere med på laget!
Nordtro Jobbsenter rekrutterer
Avtale_200x133

Vi ønsker oss følgende kompetanse:

  • Minimum 3 års høyere utdanning innenfor relevante fagområder som pedagogikk, salgs- og markedsføringsfag, samfunnsvitenskapelige fag, helsefag eller lignende.
  • Videreutdanning på høyskolenivå innen veiledning, karriereveiledning eller coaching.
  • Gode engasjerende og motiverende evner i samarbeid med mennesker.
  • Positivt menneskesyn med vilje og evne til å jobbe målrettet med mennesker.
  • Stort nettverk og god kompetanse om utdanningsveier og arbeidsliv lokalt og regionalt.
  • Variert arbeidserfaring og godt kjennskap til arbeidslivets regler. 

Nordtro vant anbud på AMO kurs som skal leveres for NAV i Nordreisa
Nytt kurs for minoritetsspråklige i Nord-Troms
Avtale_200x133

NAV har i Nord-Troms sett at det er en del mennesker som er minoritetsspråklige og som ikke kommer seg ut i arbeidslivet.  Utfordringene kan være mange, og årsakene for noen i denne gruppen ikke finner lønnet arbeid kan være sammensatte.  Kjenner deltakerne godt nok til arbeidslivets spilleregler?  Hva med tabuer?  Er språket godt nok?  Har man troverdige referanser?


NAV i Nord-Troms og Nordtro ser på implementeringen av de nye tiltakene
Fornye, forenkle og forbedre – nye anbudstiltak erstatter gamle skjermede tiltak
logo kurssenter_200x100

Formidling til verdiskapende aktivitet har fått større og større fokus hos NAV og hos myndighetene, og dette skal nå gjøres i større grad ved at man tar i bruk anbudstiltak i stedet for systemet med forhåndsgodkjente leverandører.


Tiltaksenheten i NAV Troms forvalter store kontrakter på vegne av samfunnet
Nordtro vinner anbud i Nord-Troms!
Arbeidsminister

Tidligere Arbeidsminister Robert Eriksson (FrP) igangsatte prosessene med å anbudsutsette store deler at tiltakene som tidligere var forbeholdt det som omtales som skjermet sektor.  I Troms medførte det at man på slutten av 2015 utlyste anbudskonkurranse for tiltakene "Avklaring" og "Oppfølging".  NAV Troms har delt inn fylket i fem tjenesteområder.  Ett av disse tjenesteområdene er Nord-Troms.  Nord-Troms tjenesteområde omfatter kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord.Nordtro AS - Industriveien 8 9152 Sørkjosen. - 77 76 55 00 - Org.nr.: 929 809 556 MVA