høstfarger i trærne
Du er her:
Hjem > Nyheter > Artikkel
Innovasjonskraft er bedriftens evne til å omsette innovasjonstanker til drift
Innovasjonstanker fødes i møtet med andre

Nordtro A.S er et aktivt medlem i "Attføringsbedriftene i NHO-Service".  Dette gjør at vi er en del av NHO fellesskapet.  I den forbindelse har vi blitt koblet opp mot et nasjonalt prosjekt "The Presidential Programme in Norway".  Dette prosjektet har som mål å koble mennesker og bedrifter på tvers - mellom Norge og Russland.


Bilde av ehandelsansvarlig og prosjektdeltaker fra russland
E-handelsansvarlig Mattis Nyheim og prosjektdeltaker Xenina Novikova

Om programmet:

  • Utviklingsprogrammet The Presidential Programme in Norway finansieres av Utenriksdepartementet og administreres av NHO på 16. året

  • «Presidentprogrammet» skal gi unge russiske ledere erfaring om ledelse i private bedrifter, etablere nye kontakter og sikre samarbeidsavtaler

  • Kandidatene har gjennomført et «masterprogram», en mini MBA, ved noen av Russlands beste universiteter hvor fagene er konsentrert rundt finans, ledelse og språk

  • Når eksamen er bestått, kan kandidatene søke om hospitering i 12 land hvor Norge inngår sammen med blant andre Tyskland, Finland, Nederland og Japan

  • I Norge blir programmet skreddersydd for deltakere som har ført til at Norge scorer høyest på en fornøydindeks ved evaluering

  • Norge får om lag 150 søkere årlig hvor det velges ut inntil 15 kandidater.  Utvelgelsen skjer gjennom bransjevurdering, telefonintervjuer, samt ent tredagers introduksjons- og utvelgelsesseminar med 25-30 kandidater som gjennomgår grundige intervjuer og vurderinger

Før kandidatene kommer til hospitering har de fått en ukes innføring om Norge i Oslo i regi av NHO.  Deretter følger hospitering i bedrift.

Russerne har gitt flere veldig sterke signaler om at de er interesserte i tettere samarbeid med norske virksomheter innen mange forskjellige næringsområder.

Hospiteringsprogrammet gir russiske næringslivets ledere mulighet til å få kompetanse og erfaring fra norsk næringsliv, så vel som kunnskap om norsk samfunn, kultur og økonomi. Med et skreddersydd program blir det et unikt samarbeid hvor mange nyttige, langvarige og gode kontakter knyttes. NHO har hatt veldig god erfaring med hospiteringsprogrammet. Ifølge tidligere deltakere har de hatt godt utbytte av programmet og de kontaktene som skapes fører til betydelig økt forretningsvirksomhet og bedre gjensidig forståelse.

- Det er svært gledelig at så mange entusiastiske russiske næringslivets ledere vil lære om markedsøkonomi i Norge og knytte tettere bånd til norsk næringsliv! Jeg blir veldig imponert av deres positive energi, utstråling og handlingskraft, sier Yanina Unnli, prosjektmedarbeider i Presidentprogrammet.

Kseniia Novikova er fra Russland, har internasjonal mastergrad - og snakker flytende Russisk, Spansk, Engelsk og Tysk.  I hospiteringstiden hos Nordtro skal hun se på muligheten av å styrke Nordtros verdikjede med produkter eller kompetanse fra Russland.  Det er særlig den markedsorienterte e-handels-satsningen hos Nordtro som har potensiale i dette prosjektet.  Ehandelsansvarlig hos Nordtro, Mattis Nyheim, håper på å kunne lansere en ny vedovn for telt og lavvu - med foreløpig modellnavn "Ivan".  I tillegg ser en på muligheten å kunne produsere en enkelt oljeovn for samme marked.  Oljeovnen har fått foreløpig modellnavn "Olga".

Nordtro er en attføringsbedrift som er i konstant endring.  Dette for å kunne levere gode varer og tjenester under svært skiftende rammevilkår.  Derfor er bedriften aktiv i relasjon med andre.  En ser at det er i møtet med andre at innovasjonstanker fødes.  Dersom man lukker seg - og ikke endrer seg - vil man relativt raskt stivne som bedrift - og til slutt bli avviklet.  Derfor er Nordtro svært aktive i Næringslivets Hovedorganisasjon.  Her finner bedriften mange andre bedrifter som man kan bli kjent med, se muligheter sammen med - og ikke minst - utvikle seg.  Nordtro har derfor også hilst NHO prosjektet "Ringer i Vannet" med stor begeistring.  "Målrettet samhandling gjør sterk" sier daglig leder Terje Ansgar Eriksen


Nordtro AS - Industriveien 8 9152 Sørkjosen. - 77 76 55 00 - Org.nr.: 929 809 556 MVA