høstfarger i trærne
Du er her:
Hjem > Jobbsenter > Artikkel
NAV i Nord-Troms og Nordtro ser på implementeringen av de nye tiltakene
Fornye, forenkle og forbedre – nye anbudstiltak erstatter gamle skjermede tiltak

Formidling til verdiskapende aktivitet har fått større og større fokus hos NAV og hos myndighetene, og dette skal nå gjøres i større grad ved at man tar i bruk anbudstiltak i stedet for systemet med forhåndsgodkjente leverandører.


NAV overgang til nye tiltak
Nav Nord-Troms på seminar hos Nordtro

I Nord-Troms har arbeids- & inkluderings-bedriften Nordtro vunnet de nye anbuds-tiltakene, og disse skal nå fases inn samtidig som de gamle tiltakene skal fases ut.  I de nye tiltakene vil det være enda større fokus på resultatoppnåelse – gjerne raskere og mer direkte enn tidligere. 

NAV lokalt med sine veiledere har derfor vært i møte med Nordtro sin stab av coacher – for å lære mer om hvilken innhold man kan forvente i de nye tiltakene fra Nordtro som leverandør.  I møtet var det også verdifulle kompetanseutveksling om andre tiltak og også om konkrete utfordringer som en ser her i Nord-Troms. 

I første omgang gjelder dette de nye tiltakene «Avklaring» og «Oppfølging».  Disse erstatter de gamle tiltakene «Avklaring i skjermet sektor», «Avklaring anbud», «Oppfølging anbud» og «Arbeid med bistand».  At det blir forenklinger i tiltaksleveransen hilser både lokalt NAV og Nordtro velkommen.  I tillegg er partene enige om at det er i tett samspill med hverandre, og i god og målrettet samhandling også med deltaker og næringsliv at de gode resultatene kommer.

Deltakerne vil i første omgang kunne merke dette med at innsøkingen til tiltak for de som trenger det vil kunne skje raskere og mer presist enn før.  Dette må ses i sammenheng også med det nye tiltaket «Arbeidsforberedende trening» som også vil rulles ut.  Dette tiltaket, AFT, vil erstatte dagens «Arbeidspraksis i skjermet sektor» og «Kvalifisering i Arbeidsmarkedsbedrift» - og det er forventet at dette tiltaket vil være mer eksternt orientert enn tidligere – samtidig fleksibelt nok til å tilpasses godt individene.  I sum bør dette kunne gi mer presise tiltaksløp – samtidig som en oppnår at deltakere slipper å vente passivt mellom ulike tiltak.


Nordtro AS - Industriveien 8 9152 Sørkjosen. - 77 76 55 00 - Org.nr.: 929 809 556 MVA