høstfarger i trærne
Du er her:
Hjem > Om Nordtro > Artikkel
Linksamling til ulike bedrifter og organisasjoner som kan være nyttige i fagområdet eller for våre deltakere
Eksterne parter og brukerorganisasjoner med tilknytning til arbeid og inkludering
området_150x112

Som deltaker eller samarbeidspartner med bedriften Nordtro så forventes det at man er aktiv i relasjonen. Deltakere kan ha spesielle utfordringer som kanskje andre organisasjoner har som interessefelt, og samarbeidsparter kan ha interesse av å søke etter andre med relevant kompetanse. Her presenteres link til ulike organisasjoner


ARBEID OG INKLUDERING I NHO-SERVICE er bransjeorganisasjonen for arbeid- og inkluderings-bedriftene i Norge.  Her finner man aktuelle nyheter, faglige artikler, link til andre arbeid- og inkluderings-bedrifter og annet relevant stoff innen bransjen.

ASVLer arbeidsgiverforeningen for Vekst-bedriftene i Norge.

TROMSPRODUKT,INKO, AKSIS, FRETEXOG MARINOR sammen med NORDTRO A.S er arbeids- og inkluderings-bedrifter i Troms og Finnmark.  Disse bedriftene er samlet i distriktsforeningen "Attføringsbedriftene i Nord", og er slikt aktive deltakere i arbeidet med bransjen.  Per dato er Lisbeth Ringstad (INKO) distriksleder i AiN og Steinar Karlstrøm (Aksis) er representant og nestleder i styret i bransjeforeningen.

NAV er eier av tiltakene som Nordtro leverer.  Deltakerne blir henvist til bedriften Nordtro fra NAV, og NAV stiller konkrete målkrav i forhold til leveringspresisjon i de enkelte tiltak.  Relasjonen til NAV er godt forankret i formålet med bedriften.  NAV er også klageinstans for deltakere i bedriften.  Arbeidsmarkedsbedrifter er forhåndsgodkjente leverandører av tjenester til NAV, og det stilles en rekke krav til slike leverandører.  Sentralt står krav til kvalitet og måloppnåelse.  Tiltaksleveransene er regulert i egen forskrift.

FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON er en paraplyorganisasjon med 72 medlems-organisasjoner. Organisasjonen er et talerør for mer enn 335.000 funksjons-hemmede og kronisk syke. Organisasjonen er aktiv i 19 fylker og rundt 100 kommuner.

NORGES HANDIKAPFORBUND (NHF)er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for full likestilling og samfunnsdeltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelse. Hovedmålgruppen er bevegelseshemmede.


Nordtro AS - Industriveien 8 9152 Sørkjosen. - 77 76 55 00 - Org.nr.: 929 809 556 MVA