høstfarger i trærne
Du er her:
Hjem > Nyheter > Artikkel
Storlavvuer levert av Nordtro er blitt svært etterspurt
Dobbel PVC lavvu levert til Storslett skole og Kronebutikken

PVC er et svært egnet materiale for lavvuer som er ment permanent oppslått. På grunn av at duken ikke puster slik en tradisjonell bombullsduk - så egner PVC seg ikke til mindre lavvuer - men til storlavvuer er det et perfekt materiale. Artikkelen i Framtid i Nord omtaler leveransen til Storslett skole. Nordtro har også levert samme løsning til Kronebutikken.


Rammeverk for dobbellavvu
Rammeverk for dobbellavvu
PVC dobbellavvu
PVC dobbellavvu
PVC lavvu Kronebutikken utvendig
PVC lavvu utvendig
PVC lavvu er permanent oppslått og klar for allsidig bruk
PVC lavvu er permanent oppslått og klar for allsidig bruk

Kronebutikken a.s driver med salg av husflid, såper, kunst, kunsthåndverk og doudji.  I tillegg så holder man årlig deler av Kvenfestivalen her - og man har også et årlig julemarked.  For å utvide sitt driftskonsept så valgte man å gå til innkjøp av to storlavvuer - og bygde et parti i midten som gang mellom de to lavvuene.  I tillegg fungerer midtgangen som et velkomstareal, og her har man også valgt å sette inn serveringsdisk m.v.  I lavvuene så har man lagt inn muligheter for multimedia-show, og man arrangerer også bursdager og selskap med servering av mat.

Nordreisa Kommune besluttet å endre skolestruktur i kommunen, og derved bygge ut en større skole på Storslett.  Ideen med lavvoene startet da Steinhallen hvor ungdomskoleelevene brukte å oppholde seg i friminuttene ble revet under utbyggingen av skolen. Det var først snakk om å leie en plasthall der elevene kunne være i friminuttene, men dette ble veldig dyrt, derfor endte de opp med to store lavvoer.  Les hele artikkelen i Framtid i Nord


Nordtro AS - Industriveien 8 9152 Sørkjosen. - 77 76 55 00 - Org.nr.: 929 809 556 MVA