høstfarger i trærne
Du er her:
Hjem > Arbeid & Inkludering
- ny horisont, nye muligheter
Arbeid & Inkluderingsbedriften Nordtro AS

 

     


Arbeid & inkluderingsbedriften Nordtro AS har som målsetting å tilby tjenester til de som har behov for det i Nord-Troms.

Vår viktigste samarbeidspart er NAV-kontorene i Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa.
 
Nordtro AS består av flere ulike avdelinger: Industri-/administrasjonsbygget ,  samt butikken MX Sport Nordtro og Jobbsenter på Storslett. 

Her kan du få vite litt mer om hvordan våre detlakere vurderer tilbudet vårt - Brukerundersøkelse

TJENESTER    ARENAER    TILTAK    VERKTØY    INNSØKING  


Nordtro Jobbsenter får nye oppdrag og trenger flere med på laget!
Nordtro Jobbsenter rekrutterer
Avtale_200x133

Vi ønsker oss følgende kompetanse:

  • Minimum 3 års høyere utdanning innenfor relevante fagområder som pedagogikk, salgs- og markedsføringsfag, samfunnsvitenskapelige fag, helsefag eller lignende.
  • Videreutdanning på høyskolenivå innen veiledning, karriereveiledning eller coaching.
  • Gode engasjerende og motiverende evner i samarbeid med mennesker.
  • Positivt menneskesyn med vilje og evne til å jobbe målrettet med mennesker.
  • Stort nettverk og god kompetanse om utdanningsveier og arbeidsliv lokalt og regionalt.
  • Variert arbeidserfaring og godt kjennskap til arbeidslivets regler. 

Diplom, blomst og gratulasjoner til Elektro Kjøl AS
Elektrokjøl + Nordtro = Jobb
ele-logo

Store gratulasjoner, diplom og blomst til Elektro Kjøl AS og Andreas B. Mikalsen som har fått full klaff gjennom Ringer i Vannet-metoden.

Andreas hadde inntil oppstart i Nordtro vært 9 år utenfor arbeidslivet. Han hadde bachelor i ledelse og økonomi og et tydelig mål om full jobb innen regnskap. Elektro Kjøl hadde behov for utvikling og effektivisering av regnskaps- og administrasjonsrutiner. Bedriften grep muligheten da Andreas ble presentert for dem. Resultatene har ikke uteblitt. Andreas er blitt en ressurs som videreutvikler og effektiviserer drifta. Elektro Kjøl har med Andreas om bord kommet enda nærmere målet om å bli den beste bedriften innen sitt fagområde i regionen.


NAV i Nord-Troms og Nordtro ser på implementeringen av de nye tiltakene
Fornye, forenkle og forbedre – nye anbudstiltak erstatter gamle skjermede tiltak
logo kurssenter_200x100

Formidling til verdiskapende aktivitet har fått større og større fokus hos NAV og hos myndighetene, og dette skal nå gjøres i større grad ved at man tar i bruk anbudstiltak i stedet for systemet med forhåndsgodkjente leverandører.


Nordtro anvender aktivt sine tidsriktige arenaer til å gi relevant opplæring
Nordtro Industri tilbyr kvalifisering innen logistikkfaget
industribygget_180x107

Nordtro AS skal i samarbeid med NAV og andre aktuelle instanser legge forholdene til rette for arbeidssøkeres vekst og utvikling. Hovedmålet er å få flere inn i aktive tiltak som kan gi arbeid i ordinært arbeidsliv. Nordtro Industri bruker sin produksjon til også å gi god kvalifisering innen logistikkfaget.  Dette er tuftet i det faktum at i det meste av industriproduksjon så foregår det en rekke logistikkaktiviteter som gir god læring innen fagområdet logistikk.


Tiltaksenheten i NAV Troms forvalter store kontrakter på vegne av samfunnet
Nordtro vinner anbud i Nord-Troms!
Arbeidsminister

Tidligere Arbeidsminister Robert Eriksson (FrP) igangsatte prosessene med å anbudsutsette store deler at tiltakene som tidligere var forbeholdt det som omtales som skjermet sektor.  I Troms medførte det at man på slutten av 2015 utlyste anbudskonkurranse for tiltakene "Avklaring" og "Oppfølging".  NAV Troms har delt inn fylket i fem tjenesteområder.  Ett av disse tjenesteområdene er Nord-Troms.  Nord-Troms tjenesteområde omfatter kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord.


Linksamling til ulike bedrifter og organisasjoner som kan være nyttige i fagområdet eller for våre deltakere
Eksterne parter og brukerorganisasjoner med tilknytning til arbeid og inkludering
området_150x112

Som deltaker eller samarbeidspartner med bedriften Nordtro så forventes det at man er aktiv i relasjonen. Deltakere kan ha spesielle utfordringer som kanskje andre organisasjoner har som interessefelt, og samarbeidsparter kan ha interesse av å søke etter andre med relevant kompetanse. Her presenteres link til ulike organisasjoner


Netthandel gir nye muligheter for arbeidsinkludering og kvalifisering
Nettbutikken TURBULENT gir god kvalifisering og gir Nordtro-skuta ny fart
6

Arbeidsmarkedsbedriften Nordtro startet med sitt e-handelseventyr for flere år siden.  I 2015 lanserte man en nydesignet nettløsning for nettbutikken, og bedriften har opparbeidet god kompetanse innen en aktivitet som stiller krav til mange ulike kompetanseområder.  Innkjøp, billedproduksjon, tekstproduksjon, pakking, kundedialog, Facebook, Twitter og ordreprosesser må løses på en profesjonell måte
 


NHO prosjektet Ringer i Vann er et landsdekkende prosjekt
Å få unge ansatt er svært lønnsomt
NHO ringer i vannet logo

Nyansatt direktør for NHO Troms og Svalbard har i et heseblesende program besøkt flere bedrifter.  Hos attføringbedriften Nordtro blir det satt fokus på NHO-prosjektet "Ringer i Vannet"


Lykken er når noen sier opp!

Når en person faller utenfor arbeidslivet i ung alder, går flere tiår med skatteinntekter og merverdi av å delta i arbeid tapt. Dette finnes det få beregninger som tallfester, men selv bare kostnaden ved å betale uføretrygd fra en 25-åring i dag når pensjonsalder om 40 år, kan komme opp i 3-4 millioner kroner, ifølge beregninger gjort i 2010 av Vista Analyse AS på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.


Kvalitet er et forhold mellom forventet kvalitet og opplevd kvalitet
Kvalitetsgodkjenning EQUASS

Nordtro har en egen kvalitetspolitikk, men som tiltaksarrangør plikter bedriften å ha et kvalitetssikringssystem med ekstern revisjon. Nordtro anvender EQUASS som sitt kvalitetssikringssystem.Nordtro AS - Industriveien 8 9152 Sørkjosen. - 77 76 55 00 - Org.nr.: 929 809 556 MVA