høstfarger i trærne
Du er her:
Hjem > Nyheter > Artikkel
NHO prosjektet Ringer i Vann er et landsdekkende prosjekt
Å få unge ansatt er svært lønnsomt
NHO ringer i vannet logo

Nyansatt direktør for NHO Troms og Svalbard har i et heseblesende program besøkt flere bedrifter.  Hos attføringbedriften Nordtro blir det satt fokus på NHO-prosjektet "Ringer i Vannet"


Ringer i Vannet bistår NHOs 23.000 medlemsbedrifter med rekrutering av arbeidskraft. Prosjektet kartlegger bedriftenes behov og søker å finne riktig person til jobben. Folk som har falt utenfor arbeidslivet får dermed en viktig mulighet til å komme seg i lønnet arbeid.15.000 nordmenn er på "sitt livs viktigste reise" for å få jobb etter praksis i attføringsbedriftene. 5.000 til 6.000 av dem når årlig målet og får en fast jobb. Målet med "Ringer i vannet" er å mangedoble antallet som får fast jobb. Vi vil se et næringsliv med NHO i spissen som vil og kan ta enda flere folk i bruk. 

Direktør for NHO Troms og Svalbard synes det er viktig med samhandling og ønsker at det settes større fart i NHO prosjektet "Ringer i Vannet".  Attføringsbedriften Nordtro har allerede et godt nettverk og samhandling med mange bedrifter i Nord-Troms.  Metodikken i Ringer i Vannet prosjektet vil skape en "pull-effekt" i formidlingsarbeidet av kandidater fra bedriften, og vil gi NAV enda større flate å arbeide på i tiltaksarbeidet.  Daglig leder i Nordtro beskriver i dette intervjuet hvor store gevinster som et vellykket attføringsløp kan gi kandidatene fra NAV.  Nøkkelen til suksess ligger i tett og aktiv samhandling mellom kandidat, attføringsbedrift, NAV og næringslivet.  Dette gir gevinster for enkeltindividet, for familiene rundt individet, for bedriftene og for samfunnet.


Nordtro AS - Industriveien 8 9152 Sørkjosen. - 77 76 55 00 - Org.nr.: 929 809 556 MVA